Επαγγελματικο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ LEDVANCE

Από τον Ιανουάριο του 2021

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Στην LEDVANCE, η προστασία των δεδομένων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας. Ο προσεκτικός χειρισμός των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντικός για εμάς. Για τον λόγο αυτό χειριζόμαστε τα δεδομένα σας εμπιστευτικά, σε αυστηρή συμμόρφωση με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων.

Παρακάτω θα θέλαμε να σας εξηγήσουμε ποια δεδομένα χρησιμοποιούμε, σε ποια χρονική στιγμή και για ποιο σκοπό. Στόχος μας είναι να σας ενημερώσουμε για τη λειτουργία του ιστότοπού μας και για τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν έχουμε τη συγκατάθεσή σας ή τη νόμιμη άδειά σας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

I. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
II. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
IV. ΧΡΗΣΗ COOKIES
V. NEWSLETTER
VI. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
VII. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

1) Instagram
2) Pinterest
3) Twitter
4) YouTube

VIII. ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΏΝ ΠΡΟΦΊΛ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΆ ΔΊΚΤΥΑ
IX. ΦΙΛΟΞΕΝΊΑ
X. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ PLUGINS

1) Χρήση του Google Analytics 4
2) Χρήση του Google Tag Manager
3) Χρήση των χαρτών Google Maps
4) Χρήση του MailChimp

XI. ΧΡΉΣΗ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΑΝΆΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΈΣ ΑΞΙΟΛΟΓΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΠΕΛΑΤΏΝ
XII. ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΈΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

1) Δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού
2) Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων
3) Δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας συγκατάθεσής σας
4) Δικαίωμα εναντίωσης
5) Άσκηση
6) Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

I. OΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘYΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣIΑΣ ΔΕΔΟΜEΝΩΝ

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και άλλων εθνικών νομοθεσιών των κρατών μελών για την προστασία των δεδομένων, καθώς και άλλων διατάξεων του δικαίου προστασίας δεδομένων, είναι ο εξής:

LEDVANCE GmbH
Parkring 29-33
85748 Garching
Γερμανία
+49 89 780673-100
contact@ledvance.com
www.ledvance.de
(εφεξής αναφερόμενη ως "LEDVANCE" ή "εμείς").

II. ΣΤΟΙΧΕIΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝIΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕYΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ ΔΕΔΟΜEΝΩΝ

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του υπευθύνου επεξεργασίας είναι ο ακόλουθος:

κ. Matthias Lindner
bDSB LEDVANCE
c/o intersoft consulting services AG
Beim Strohhause 17
20097 Αμβούργο
Γερμανία
Τηλ: +49 40 790235 - 0
Φαξ: +49 40 790235 - 170
E-Mail: privacy@ledvance.com

III. ΔΙΑΘΕΣΙΜOΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟY ΤOΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓIΑ ΑΡΧΕIΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦHΣ

1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων

Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, το σύστημά μας συλλέγει αυτόματα δεδομένα και πληροφορίες από το σύστημα υπολογιστή της συσκευής πρόσβασης.

Κατά τη διαδικασία αυτή συλλέγονται τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Πληροφορίες σχετικά με τον τύπο της συσκευής και τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, καθώς και την έκδοση που χρησιμοποιείται
 • Το λειτουργικό σύστημα του χρήστη
 • τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου του χρήστη
 • τη διεύθυνση IP του χρήστη
 • Ημερομηνία και ώρα πρόσβασης
 • Ιστοσελίδες από τις οποίες το σύστημα του χρήστη παραπέμφθηκε στην ιστοσελίδα μας
 • Δικτυακοί τόποι στους οποίους το σύστημα του χρήστη έχει πρόσβαση μέσω του δικτυακού μας τόπου

Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής στο σύστημά μας. Τα δεδομένα αυτά δεν αποθηκεύονται μαζί με άλλα προσωπικά δεδομένα του χρήστη.

2. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Η προσωρινή αποθήκευση της διεύθυνσης IP από το σύστημα είναι απαραίτητη για να καταστεί δυνατή η παράδοση του ιστότοπου στη συσκευή του χρήστη Για το σκοπό αυτό, η διεύθυνση IP του χρήστη πρέπει να παραμείνει αποθηκευμένη για τη διάρκεια της συνεδρίας.

Η αποθήκευση σε αρχεία καταγραφής πραγματοποιείται προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα του ιστότοπου. Τα δεδομένα μας επιτρέπουν επίσης να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπό μας και να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών μας. Στο πλαίσιο αυτό δεν πραγματοποιείται καμία ανάλυση των δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ.

Αυτό αποτελεί επίσης το έννομο συμφέρον μας για την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 6(1)(1)(f) GDPR.

3. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Η νομική βάση για την προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων και των αρχείων καταγραφής είναι το άρθρο 4 του ν. 6(1)(1)(f) GDPR.

4. Διάρκεια της αποθήκευσης

Τα δεδομένα θα διαγραφούν μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. Στην περίπτωση συλλογής δεδομένων για την παροχή της ιστοσελίδας, αυτό θα συμβεί όταν λήξει η αντίστοιχη συνεδρία.

Σε περίπτωση αποθήκευσης δεδομένων σε αρχεία καταγραφής, αυτό θα συμβεί το αργότερο μετά από επτά ημέρες. Ενδέχεται, ωστόσο, να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή, οι διευθύνσεις IP των χρηστών θα διαγράφονται ή θα αποκρύπτονται, ώστε να διασφαλίζεται ότι η συσκευή πρόσβασης δεν μπορεί πλέον να εντοπιστεί.

5. Δικαίωμα αντίρρησης

Η συλλογή των δεδομένων για την παροχή του ιστότοπου και η αποθήκευση των δεδομένων σε αρχεία καταγραφής είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία του ιστότοπου. Συνεπώς, ο χρήστης δεν δικαιούται να αντιταχθεί σε αυτό.

IV. ΧΡΗΣΗ COOKIES

1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο ή από το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο στο σύστημα του υπολογιστή του χρήστη. Όταν ένας χρήστης αποκτά πρόσβαση σε μια ιστοσελίδα, ενδέχεται να αποθηκευτεί ένα cookie στο λειτουργικό σύστημα του χρήστη. Αυτό το cookie περιέχει μια χαρακτηριστική συμβολοσειρά χαρακτήρων που επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίηση του προγράμματος περιήγησης όταν γίνεται εκ νέου πρόσβαση στον ιστότοπο.

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε την ιστοσελίδα μας πιο φιλική προς τον χρήστη. Ορισμένα από τα στοιχεία του ιστότοπού μας απαιτούν να παραμένει αναγνωρίσιμο το πρόγραμμα περιήγησης που καλεί, ακόμη και μετά την αλλαγή σελίδας.

Τα cookies αποθηκεύουν και μεταδίδουν τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Ρυθμίσεις γλώσσας
 • Δεδομένα σύνδεσης

Επιπλέον, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies που μας επιτρέπουν να αναλύσουμε τη συμπεριφορά πλοήγησης του χρήστη.

Αυτό επιτρέπει τη διαβίβαση των ακόλουθων δεδομένων:

 • Όροι αναζήτησης που χρησιμοποιήθηκαν
 • Συχνότητα προβολής σελίδων
 • Χρήση των λειτουργιών του δικτυακού τόπου

Τα δεδομένα του χρήστη που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο θα ψευδωνυμοποιηθούν με τεχνικές προφυλάξεις. Επομένως, δεν είναι πλέον δυνατή η αντιστοίχιση των δεδομένων με τον χρήστη που έχει πρόσβαση.

Κατά την πρόσβαση στον ιστότοπό μας, ο χρήστης θα ενημερώνεται για τη χρήση των cookies για αναλυτικούς σκοπούς και θα λαμβάνεται η συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται εν προκειμένω. Εν προκειμένω, θα γίνεται επίσης αναφορά στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

2. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Ο σκοπός της εφαρμογής των τεχνικά αναγκαίων cookies είναι να διευκολυνθεί η χρήση των ιστότοπων από τους χρήστες. Ορισμένες από τις λειτουργίες του ιστότοπού μας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες χωρίς τη χρήση των cookies. Πρέπει να είναι δυνατή η αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης ακόμη και αφού ο χρήστης μεταβεί σε μια νέα σελίδα του ιστότοπου.

Απαιτούμε cookies για τις ακόλουθες εφαρμογές:

 • Διαμόρφωση γλωσσικών ρυθμίσεων
 • Απομνημόνευση όρων αναζήτησης

Τα δεδομένα χρήστη που συλλέγονται από τα τεχνικά απαραίτητα cookies δεν θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία προφίλ χρήστη.

Τα cookies ανάλυσης χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της ποιότητας της ιστοσελίδας μας και του περιεχομένου της. Τα cookies ανάλυσης μας ενημερώνουν για τον τρόπο χρήσης του ιστότοπου, γεγονός που μας επιτρέπει να βελτιώνουμε συνεχώς τις προσφορές μας.

Η LEDVANCE συλλέγει δεδομένα σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, για παράδειγμα ποιες σελίδες επισκέπτεστε περισσότερο και ποια σφάλματα εμφανίζονται. Αυτό το αναλυτικό προφίλ μας βοηθά να μετρήσουμε πόσο αποτελεσματικές είναι οι προσφορές του ιστότοπου και πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η απόδοση του ιστότοπου.

Αυτό αποτελεί επίσης το έννομο συμφέρον μας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 6(1)(1)(f) GDPR

3. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τη χρήση τεχνικά αναγκαίων cookies είναι το άρθρο 3 του ΓΚΠΔ. 6(1)(1)(f) GDPR.

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τη χρήση cookies για αναλυτικούς και άλλους σκοπούς με τη συγκατάθεση του σχετικού χρήστη είναι το άρθρ. 6(1)(1)(a) GDPR

4. Διάρκεια αποθήκευσης / Δικαίωμα αντίρρησης και διαγραφής

Τα cookies αποθηκεύονται στη συσκευή του χρήστη και μεταφέρονται στον ιστότοπό μας από την εν λόγω συσκευή. Ως εκ τούτου, εσείς ως χρήστης έχετε επίσης τον πλήρη έλεγχο της χρήσης των cookies. Αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο ή σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή στη συσκευή σας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να περιορίσετε τη μεταφορά των cookies. Τα ήδη αποθηκευμένα cookies μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Αυτό μπορεί επίσης να γίνει αυτόματα. Εάν απενεργοποιηθούν τα cookies για τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου στο μέγιστο βαθμό.

Εάν χρησιμοποιείτε πρόγραμμα περιήγησης Safari (έκδοση 12.1 και άνω), τα cookies διαγράφονται αυτόματα μετά από επτά ημέρες. Αυτό ισχύει επίσης για τα cookies εξαίρεσης που τοποθετούνται για να αποτρέψουν τα μέτρα παρακολούθησης.

V. NEWSLETTER

1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων

Μπορείτε να εγγραφείτε σε ένα δωρεάν ενημερωτικό δελτίο στον ιστότοπό μας. Τα δεδομένα από τη φόρμα επικοινωνίας διαβιβάζονται σε εμάς όταν εγγράφεστε στο ενημερωτικό δελτίο.
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Επώνυμο
 • Ονοματεπώνυμο
 • Τηλέφωνο/αριθμός κινητού
 • Διεύθυνση
 • Διεύθυνση IP της συσκευής πρόσβασης
 • Ημερομηνία και ώρα εγγραφής

Σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων, τα δεδομένα θα διαβιβαστούν σε μια υπηρεσία μάρκετινγκ ενημερωτικών δελτίων. Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αποστολή του ενημερωτικού μας δελτίου.

2. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη συλλέγεται για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου.

Η συλλογή άλλων προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής για το ενημερωτικό δελτίο εξυπηρετεί τους σκοπούς της αποτροπής της κατάχρησης των υπηρεσιών ή της χρησιμοποιούμενης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Η νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων μετά την εγγραφή του χρήστη στο ενημερωτικό δελτίο είναι, με τη συγκατάθεση του σχετικού χρήστη, το άρθρο 1 του ν. 6(1)(1)(a) GDPR.

4. Διάρκεια αποθήκευσης

Τα δεδομένα θα διαγραφούν μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. Επομένως, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη θα αποθηκεύεται μόνο για όσο διάστημα είναι ενεργή η εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο.

Τα υπόλοιπα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής θα διαγράφονται γενικά μετά από μια περίοδο επτά ημερών.

5. Δικαίωμα αντίρρησης και διαγραφής

Η εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μπορεί να ακυρωθεί από τον ενδιαφερόμενο χρήστη ανά πάσα στιγμή. Σε κάθε ενημερωτικό δελτίο παρέχεται σχετικός σύνδεσμος για το σκοπό αυτό.
Αυτό επιτρέπει επίσης την ανάκληση της συγκατάθεσης για την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται κατά τη διαδικασία εγγραφής.
 

VI. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας για να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει. Στην περίπτωση αυτή, τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη που αποστέλλονται μαζί με το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αποθηκευτούν.

Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση του ερωτήματός σας. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται εκτελούντες την επεξεργασία συμβολαίων, όπως η Microsoft365, με την οποία έχουν συναφθεί οι αντίστοιχες συμβάσεις

2. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Εάν επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυτό αποτελεί επίσης το αναγκαίο συμφέρον για την επεξεργασία των δεδομένων.

3. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Η νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων είναι, με τη συγκατάθεση του σχετικού χρήστη, το άρθρο 1 του ν. 6 παράγραφος 1 στοιχείο (a) GDPR.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων που διαβιβάζονται κατά την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι το άρθρο 3 του 6(1)(f) GDPR.

Εάν ο σκοπός της επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι η σύναψη σύμβασης, τότε το άρθρο 3 του GDPR αποτελεί τη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων. 6 παράγραφος 1 στοιχείο (b) GDPR αποτελεί πρόσθετη νομική βάση για την επεξεργασία.

4. Διάρκεια αποθήκευσης

Τα δεδομένα θα διαγράφονται μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. Για τα προσωπικά δεδομένα που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυτό θα συμβεί όταν τερματιστεί η αντίστοιχη συνομιλία με τον χρήστη. Η συνομιλία θα θεωρηθεί ότι έχει τερματιστεί όταν από τις περιστάσεις συνάγεται ότι τα εν λόγω γεγονότα έχουν οριστικά αποσαφηνιστεί.

Τα πρόσθετα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διαδικασία αποστολής θα διαγράφονται το αργότερο μετά από επτά ημέρες.

5. Δικαίωμα αντίρρησης και διαγραφής

Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο χρήστης που έχει επικοινωνήσει μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί ανά πάσα στιγμή να υποβάλει αντίρρηση για την αποθήκευση των προσωπικών του δεδομένων. Εάν ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δεν θα είναι δυνατή η συνέχιση της συνομιλίας.

contact@ledvance.com

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί κατά τη διάρκεια της δημιουργίας επαφής θα διαγραφούν σε αυτή την περίπτωση.

contact@ledvance.com

VII. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

1) Instagram:

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία.

Ο ιστότοπος της εταιρείας μας παρέχει πληροφορίες και προσφέρει στους χρήστες του Instagram τη δυνατότητα επικοινωνίας. Εάν εκτελέσετε μια ενέργεια στον εταιρικό μας λογαριασμό στο Instagram (π.χ. σχόλια, αναρτήσεις, likes κ.λπ.), είναι πιθανό ότι με τον τρόπο αυτό θα δημοσιοποιήσετε προσωπικά δεδομένα (π.χ. πραγματικό όνομα ή φωτογραφία του προφίλ χρήστη). Ωστόσο, καθώς γενικά ή σε μεγάλο βαθμό δεν έχουμε καμία επιρροή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Instagram, το οποίο είναι επίσης υπεύθυνο για το εταιρικό προφίλ της LEDVANCE GmbH, δεν μπορούμε να παράσχουμε έγκυρες λεπτομέρειες σχετικά με τον σκοπό και την έκταση της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Τα εταιρικά μας προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφοριών με (δυνητικούς) πελάτες. Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιήσουμε τα εταιρικά προφίλ για τους ακόλουθους σκοπούς:

Προϊόντα

Οι δημοσιεύσεις μέσω των εταιρικών προφίλ ενδέχεται να περιέχουν το ακόλουθο περιεχόμενο:

 • Πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα
 • Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες
 • Διαγωνισμούς
 • Επικοινωνία με τον πελάτη
 • Εξυπηρέτηση και υποστήριξη

Όλοι οι χρήστες είναι ελεύθεροι να δημοσιεύουν προσωπικά δεδομένα μέσω δραστηριοτήτων.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι, με την εκούσια συγκατάθεση του χρήστη για το σκοπό αυτό, το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6(1)(1)(α) GDPR.

Θα αποθηκεύσουμε τις δραστηριότητές σας και τα προσωπικά σας δεδομένα που δημοσιεύονται μέσω του προφίλ της εταιρείας μας στο Instagram μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης. Επιπλέον, συμμορφωνόμαστε με τις νόμιμες περιόδους διατήρησης.

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε περαιτέρω δεδομένα από το προφίλ Instagram της εταιρείας μας στα συστήματά μας, για παράδειγμα σε περίπτωση καταγγελίας πελάτη μέσω Instagram. Στη συνέχεια, θα διαγράψουμε τα δεδομένα μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης.

Προκειμένου να διασφαλιστούν οι κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία της διαβίβασης και της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός της ΕΕ, η διαβίβαση δεδομένων στο Instagram και η επεξεργασία δεδομένων από το Instagram πραγματοποιούνται βάσει κατάλληλων εγγυήσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 46 επ. GDPR, ιδίως με τη σύναψη των λεγόμενων τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 46 παράγραφος 2 στοιχείο (c) GDPR.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία συλλέγουμε κατά τη χρήση του προφίλ της εταιρείας μας στο Instagram, και να διεκδικήσετε τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων σας που ορίζονται στο μέρος IV της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Για να το κάνετε αυτό, στείλτε μας ένα απλό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact@ledvance.com . Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Instagram επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα και τις αντίστοιχες επιλογές εναντίωσης θα βρείτε εδώ:

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

2) Pinterest:

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία

Ο ιστότοπος της εταιρείας μας παρέχει πληροφορίες και προσφέρει στους χρήστες του Pinterest τη δυνατότητα επικοινωνίας. Εάν εκτελέσετε μια ενέργεια στο προφίλ της εταιρείας μας στο Pinterest (π.χ. σχόλια, αναρτήσεις, likes κ.λπ.), είναι πιθανό με τον τρόπο αυτό να δημοσιοποιήσετε προσωπικά δεδομένα (π.χ. πραγματικό όνομα ή φωτογραφία του προφίλ χρήστη σας). Ωστόσο, καθώς γενικά ή σε μεγάλο βαθμό δεν έχουμε καμία επιρροή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Pinterest, το οποίο είναι επίσης υπεύθυνο για το εταιρικό προφίλ της LEDVANCE GmbH, δεν μπορούμε να παράσχουμε έγκυρες λεπτομέρειες σχετικά με τον σκοπό και την έκταση της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Τα εταιρικά μας προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφοριών με (δυνητικούς) πελάτες. Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιήσουμε τα εταιρικά προφίλ για τους ακόλουθους σκοπούς:

Προϊόντα

Οι δημοσιεύσεις μέσω των εταιρικών προφίλ ενδέχεται να περιέχουν το ακόλουθο περιεχόμενο:

 • Πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα
 • Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες
 • Διαγωνισμούς
 • Επικοινωνία με τον πελάτη
 • Εξυπηρέτηση και υποστήριξη

Όλοι οι χρήστες είναι ελεύθεροι να δημοσιεύουν προσωπικά δεδομένα μέσω δραστηριοτήτων.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι, με την εκούσια συγκατάθεση του χρήστη για το σκοπό αυτό, το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6(1)(1)(α) GDPR.

Θα αποθηκεύσουμε τις δραστηριότητές σας και τα προσωπικά σας δεδομένα που δημοσιεύονται μέσω του προφίλ της εταιρείας μας στο Pinterest μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης. Επιπλέον, συμμορφωνόμαστε με τις νόμιμες περιόδους διατήρησης.

Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε περαιτέρω δεδομένα από το προφίλ της εταιρείας μας στα συστήματά μας και να τα διαγράφουμε μετά το τέλος των αντίστοιχων περιόδων διατήρησης, για παράδειγμα εκείνων που ορίζονται στον γερμανικό εμπορικό κώδικα (Handelsgesetzbuch, HGB).

Προκειμένου να διασφαλιστούν οι κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία της διαβίβασης και της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός της ΕΕ, η διαβίβαση δεδομένων προς το Pinterest και η επεξεργασία δεδομένων από το Pinterest πραγματοποιούνται βάσει κατάλληλων εγγυήσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 46 επ. GDPR, ιδίως με τη σύναψη των λεγόμενων τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 46 παράγραφος 2 στοιχείο (c) GDPR.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία συλλέγουμε κατά τη χρήση του εταιρικού λογαριασμού μας στο Pinterest, και να διεκδικήσετε τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων σας που ορίζονται στο μέρος IV της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Για να το κάνετε αυτό, στείλτε μας ένα απλό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact@ledvance.com . Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Pinterest επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα και τις αντίστοιχες επιλογές εναντίωσης θα βρείτε εδώ:

Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

3) Twitter:

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία

Ο ιστότοπος της εταιρείας μας παρέχει πληροφορίες και προσφέρει στους χρήστες του Twitter τη δυνατότητα επικοινωνίας. Εάν εκτελέσετε μια ενέργεια στο προφίλ της εταιρείας μας στο Twitter (π.χ. σχόλια, αναρτήσεις, likes κ.λπ.), είναι πιθανό με τον τρόπο αυτό να δημοσιοποιήσετε προσωπικά δεδομένα (π.χ. πραγματικό όνομα ή φωτογραφία του προφίλ χρήστη). Ωστόσο, καθώς γενικά ή σε μεγάλο βαθμό δεν έχουμε καμία επιρροή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Twitter, το οποίο είναι επίσης υπεύθυνο για το εταιρικό προφίλ της LEDVANCE GmbH, δεν μπορούμε να παράσχουμε έγκυρες πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και την έκταση της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Τα εταιρικά μας προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφοριών με (δυνητικούς) πελάτες. Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιήσουμε τα εταιρικά προφίλ για τους ακόλουθους σκοπούς:

Προϊόντα

Οι δημοσιεύσεις μέσω των εταιρικών προφίλ ενδέχεται να περιέχουν το ακόλουθο περιεχόμενο:

 • Πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα
 • Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες
 • Διαγωνισμούς
 • Επικοινωνία με τον πελάτη
 • Εξυπηρέτηση και υποστήριξη

Όλοι οι χρήστες είναι ελεύθεροι να δημοσιεύουν προσωπικά δεδομένα μέσω δραστηριοτήτων.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι, με την εκούσια συγκατάθεση του χρήστη για το σκοπό αυτό, το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6(1)(1)(α) GDPR.

Θα αποθηκεύσουμε τις δραστηριότητές σας και τα προσωπικά σας δεδομένα που δημοσιεύονται μέσω του εταιρικού λογαριασμού μας στο Twitter μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης. Επιπλέον, συμμορφωνόμαστε με τις νόμιμες περιόδους διατήρησης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε δεδομένα από το εταιρικό μας προφίλ στα συστήματά μας. Τα δεδομένα αυτά θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα υπάρχει σκοπός ή περίοδος διατήρησης, για παράδειγμα εάν είναι απαραίτητο σε ενδεχόμενες νομικές διαφορές για σκοπούς νομικής υπεράσπισης.

Προκειμένου να διασφαλιστούν οι κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία της μεταφοράς και της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός της ΕΕ, η μεταφορά δεδομένων προς το Twitter και η επεξεργασία δεδομένων από το Twitter πραγματοποιούνται βάσει κατάλληλων εγγυήσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 46 επ. GDPR, ιδίως με τη σύναψη των λεγόμενων τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 46 παράγραφος 2 στοιχείο (c) GDPR.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία συλλέγουμε κατά τη χρήση του προφίλ της εταιρείας μας στο Twitter, και να διεκδικήσετε τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων σας που ορίζονται στο μέρος IV της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Για να το κάνετε αυτό, στείλτε μας ένα απλό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact@ledvance.com. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Twitter επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα και τις αντίστοιχες δυνατότητες εναντίωσης θα βρείτε εδώ:

Twitter: https://twitter.com/de/privacy

4) YouTube:

YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Ηνωμένες Πολιτείες

Ο ιστότοπος της εταιρείας μας παρέχει πληροφορίες και προσφέρει στους χρήστες του YouTube τη δυνατότητα επικοινωνίας. Εάν εκτελέσετε μια ενέργεια στο λογαριασμό YouTube της εταιρείας μας (π.χ. σχόλια, αναρτήσεις, likes κ.λπ.), είναι πιθανό ότι με αυτόν τον τρόπο θα δημοσιοποιήσετε προσωπικά δεδομένα (π.χ. πραγματικό όνομα ή φωτογραφία του προφίλ χρήστη σας). Ωστόσο, καθώς γενικά ή σε μεγάλο βαθμό δεν έχουμε καμία επιρροή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το YouTube, το οποίο είναι επίσης υπεύθυνο για τον εταιρικό λογαριασμό της LEDVANCE GmbH, δεν μπορούμε να παράσχουμε έγκυρες λεπτομέρειες σχετικά με τον σκοπό και την έκταση της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Τα εταιρικά μας προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφοριών με (δυνητικούς) πελάτες. Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιήσουμε τα εταιρικά προφίλ για τους ακόλουθους σκοπούς:

Προϊόντα

Οι δημοσιεύσεις μέσω των εταιρικών προφίλ ενδέχεται να περιέχουν το ακόλουθο περιεχόμενο:

 • Πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα
 • Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες
 • Διαγωνισμούς
 • Επικοινωνία με τον πελάτη
 • Εξυπηρέτηση και υποστήριξη

Όλοι οι χρήστες είναι ελεύθεροι να δημοσιεύουν προσωπικά δεδομένα μέσω δραστηριοτήτων.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι, με την εκούσια συγκατάθεση του χρήστη για το σκοπό αυτό, το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6(1)(1)(α) GDPR.

Θα αποθηκεύσουμε τις δραστηριότητές σας και τα προσωπικά δεδομένα που δημοσιεύονται μέσω του λογαριασμού YouTube της εταιρείας μας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης. Επιπλέον, συμμορφωνόμαστε με τις νόμιμες περιόδους διατήρησης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε δεδομένα από το προφίλ της εταιρείας μας στα συστήματά μας. Τα δεδομένα αυτά θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα υπάρχει σκοπός ή περίοδος διατήρησης, για παράδειγμα εάν είναι απαραίτητο σε πιθανές νομικές διαφορές για σκοπούς νομικής υπεράσπισης.

Προκειμένου να διασφαλιστούν οι κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία της μεταφοράς και της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός της ΕΕ, η μεταφορά δεδομένων προς το YouTube και η επεξεργασία δεδομένων από το YouTube πραγματοποιούνται βάσει κατάλληλων εγγυήσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 46 επ. GDPR, ιδίως με τη σύναψη των λεγόμενων τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 46 παράγραφος 2 στοιχείο (c) GDPR.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία συλλέγουμε κατά τη χρήση του λογαριασμού YouTube της εταιρείας μας, και να διεκδικήσετε τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων σας που ορίζονται στο μέρος IV της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Για να το κάνετε αυτό, στείλτε μας ένα απλό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact@ledvance.com . Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το YouTube επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα και τις αντίστοιχες δυνατότητες εναντίωσης θα βρείτε εδώ:

YouTube: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

VIII. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

1. Πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων

Χρησιμοποιούμε προφίλ εταιρειών σε επαγγελματικά δίκτυα. Διαθέτουμε προφίλ εταιρειών στα ακόλουθα επαγγελματικά δίκτυα:

LinkedIn:

Wilton Place, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία

XING:

XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Αμβούργο, Γερμανία

Ο ιστότοπος της εταιρείας μας παρέχει πληροφορίες και προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα επικοινωνίας.

Οι εταιρικοί λογαριασμοί χρησιμοποιούνται για αιτήσεις, πληροφορίες/PR και ενεργή αναζήτηση.

Δεν είμαστε σε θέση να παράσχουμε λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τις εταιρείες που είναι επίσης υπεύθυνες για τους εταιρικούς λογαριασμούς. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις πολιτικές απορρήτου των ακόλουθων εταιρειών:

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

XING:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Εάν εκτελέσετε μια ενέργεια στον λογαριασμό της εταιρείας μας (π.χ. σχόλια, αναρτήσεις, likes κ.λπ.), είναι πιθανό ότι με αυτόν τον τρόπο θα δημοσιοποιήσετε προσωπικά δεδομένα (π.χ. πραγματικό όνομα ή φωτογραφία του προφίλ χρήστη σας).

2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας σε σχέση με τη χρήση του εταιρικού μας λογαριασμού είναι το άρθρο 1 του ν. 6(1)(1)(f) GDPR.

3. Purpose of data processing

Το εταιρικό μας προφίλ χρησιμεύει για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τις υπηρεσίες μας. Όλοι οι χρήστες είναι ελεύθεροι να δημοσιεύουν προσωπικά δεδομένα μέσω δραστηριοτήτων.

4. Διάρκεια αποθήκευσης

Θα αποθηκεύσουμε τις δραστηριότητές σας και τα προσωπικά σας δεδομένα που δημοσιεύονται μέσω των εταιρικών προφίλ μας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης. Επιπλέον, συμμορφωνόμαστε με τις νόμιμες περιόδους διατήρησης.

5. Δικαίωμα αντίρρησης και διαγραφής

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία συλλέγουμε κατά τη χρήση των εταιρικών μας προφίλ, και να διεκδικήσετε τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων σας που ορίζονται στο μέρος IV της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Για να το κάνετε αυτό, στείλτε μας ένα απλό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου.

Προκειμένου να διασφαλιστούν οι κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία της διαβίβασης και της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός της ΕΕ, η διαβίβαση δεδομένων στην LinkedIn και η επεξεργασία δεδομένων από την LinkedIn πραγματοποιούνται βάσει κατάλληλων εγγυήσεων σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 46 επ. GDPR, ιδίως με τη σύναψη των λεγόμενων τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 4 του GDPR. 46 παράγραφος 2 στοιχείο (c) GDPR.

Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές ένστασης και διαγραφής εδώ:

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

XING:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

IX. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Ο ιστότοπος φιλοξενείται σε διακομιστές από έναν πάροχο υπηρεσιών που έχει οριστεί από εμάς.

Ο πάροχος υπηρεσιών μας είναι:

SpaceNet AG

Joseph-Dollinger-Bogen 14

D-80807 Μόναχο

Οι διακομιστές συλλέγουν και αποθηκεύουν αυτόματα πληροφορίες στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστών, τα οποία αποστέλλει αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησής σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο. Οι ακόλουθες πληροφορίες αποθηκεύονται:

 • Τύπος προγράμματος περιήγησης και έκδοση προγράμματος περιήγησης
 • Τύπος συσκευής και χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα
 • URL παραπομπής
 • Όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή πρόσβασης
 • Ημερομηνία και ώρα του ερωτήματος του διακομιστή
 • Διεύθυνση IP

Τα δεδομένα αυτά δεν θα συγχωνευθούν με άλλες πηγές δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται βάσει του άρθρου 1 του ν. 6(1)(f) GDPR. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για την τεχνικά ορθή εμφάνιση και τη βελτιστοποίηση του ιστότοπού του- τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή πρέπει να αποθηκεύονται για το σκοπό αυτό.

Ο διακομιστής του ιστότοπου βρίσκεται στη Γερμανία.

X. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ PLUGINS

Χρησιμοποιούμε plugins για διάφορους σκοπούς. Τα plugins που χρησιμοποιούμε παρατίθενται παρακάτω:

1)    Χρήση του Google Analytics 4

1. Πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics 4, μια υπηρεσία που παρέχεται από την Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland ("Google"), η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση της χρήσης των ιστότοπων.

2. Πώς λειτουργεί η παρακολούθηση
Προκειμένου να αξιοποιήσουμε το Google Analytics 4, χρησιμοποιούμε τη λεγόμενη "παρακολούθηση από την πλευρά του διακομιστή". Εάν δώσετε τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 6 (1) lit. a GDPR μέσω του banner cookie, θα σας εκχωρήσουμε ένα μοναδικό αναγνωριστικό παρακολούθησης. Αποθηκεύουμε αυτό το ID μαζί με άλλα δεδομένα που μας διαβιβάζονται όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο σε έναν από τους δικούς μας διακομιστές με τοποθεσία φιλοξενίας εντός της ΕΕ. Με το παρόν διαβιβάζονται τα ακόλουθα δεδομένα: 

 • Διεύθυνση IP
 • αναγνωριστικό παραπομπής 
 • Χρονοσφραγίδες
 • τύπος προγράμματος περιήγησης
 • πράκτορας χρήστη 
 • κατά περίπτωση, αναγνωριστικά κινητής τηλεφωνίας όπως IDFA, UDID, Android ID ή Google Advertising ID, Windows Advertising ID ή άλλα Windows ID, IMEI ή IMSI, MSISDN.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Google Analytics δεν λαμβάνει προσωπικά δεδομένα, το αναγνωριστικό παρακολούθησης που δημιουργούμε αποσυνδέεται από τυχόν προσωπικά δεδομένα καθώς και δεδομένα συσκευής που αναφέρονται παραπάνω, ώστε το αναγνωριστικό να είναι ένα ανώνυμο αρχείο. Αφού διασφαλιστεί αυτό, θα διαβιβάσουμε αποκλειστικά το ανώνυμο αναγνωριστικό σας στο Google Analytics 4. Αυτό μπορεί επίσης να έχει ως αποτέλεσμα τη διαβίβαση αυτών των πληροφοριών στους διακομιστές της εταιρείας Google LLC, η οποία εδρεύει στις ΗΠΑ, και την περαιτέρω επεξεργασία των πληροφοριών εκεί.

Το Google Analytics 4 επιτρέπει επίσης τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων με δηλώσεις σχετικά με την ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα των χρηστών του ιστότοπου βάσει αξιολόγησης της διαφήμισης βάσει ενδιαφέροντος και με τη συμμετοχή πληροφοριών τρίτων μέσω μιας ειδικής λειτουργίας, των λεγόμενων "δημογραφικών χαρακτηριστικών". Αυτό καθιστά δυνατό τον προσδιορισμό και τη διάκριση μεταξύ ομάδων χρηστών του ιστοτόπου με σκοπό τη λήψη στοχευμένων μέτρων μάρκετινγκ. Ωστόσο, τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω των "δημογραφικών χαρακτηριστικών" δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και συνεπώς όχι σε εσάς προσωπικά. Αυτά τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της λειτουργίας "δημογραφικά χαρακτηριστικά" διατηρούνται για 2 μήνες και στη συνέχεια διαγράφονται.

Ως επέκταση του Google Analytics 4, η λειτουργία "UserIDs" χρησιμοποιείται επίσης για αυτόν τον ιστότοπο. Με την εκχώρηση μεμονωμένων UserIDs, μπορούμε να αναθέσουμε στη Google τη δημιουργία αναφορών μεταξύ συσκευών (η λεγόμενη "παρακολούθηση μεταξύ συσκευών"). Αυτό σημαίνει ότι η συμπεριφορά χρήσης σας μπορεί επίσης να αναλυθεί σε όλες τις συσκευές, εάν έχετε δώσει την αντίστοιχη συγκατάθεσή σας για τη χρήση του Google Analytics 4 σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 6 (1) lit. a GDPR, εάν έχετε δημιουργήσει έναν προσωπικό λογαριασμό με την εγγραφή σας σε αυτόν τον ιστότοπο και έχετε συνδεθεί στον προσωπικό σας λογαριασμό σε διαφορετικές τελικές συσκευές με τα σχετικά δεδομένα σύνδεσής σας. Τα δεδομένα που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο δείχνουν, μεταξύ άλλων, ποια τελική συσκευή χρησιμοποιήθηκε για να κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση για πρώτη φορά και ποια τελική συσκευή χρησιμοποιήθηκε για τη μετατροπή. 

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων 
Ο σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου, η σύνταξη αναφορών (reports) σχετικά με τις δραστηριότητες του ιστότοπου ή τη συμπεριφορά χρήσης και η παροχή περαιτέρω υπηρεσιών που σχετίζονται με τον ιστότοπο και τη χρήση του διαδικτύου. 

4. Νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 
Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι η δοθείσα συγκατάθεση του χρήστη σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6 (1) (α) GDPR. 

5. Διάρκεια αποθήκευσης 
Τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της χρήσης του Google Analytics 4 θα διατηρηθούν για 14 μήνες και στη συνέχεια θα διαγραφούν. Πέραν της προαναφερθείσας περιόδου αποθήκευσης, τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς ανάλυσης σε συγκεντρωτική και ανώνυμη μορφή, δηλαδή χωρίς τη δυνατότητα ταυτοποίησης των ατόμων

6. Πρόσθετα μέτρα
Για τη χρήση του Google Analytics 4 έχουμε συνάψει με την Google τη λεγόμενη συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων, με την οποία η Google υποχρεούται να προστατεύει τα δεδομένα των χρηστών του ιστοτόπου μας και να μην τα διαβιβάζει σε τρίτους.
Για να διασφαλίσουμε ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας των δεδομένων, έχουμε συμφωνήσει με τον πάροχο τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 46 παρ. 2 εδ. γ ΓΚΠΔ. Αυτές υποχρεώνουν τον παραλήπτη των δεδομένων στις ΗΠΑ να επεξεργάζεται τα δεδομένα σύμφωνα με το επίπεδο προστασίας στην Ευρώπη. Σε περιπτώσεις όπου αυτό δεν μπορεί να διασφαλιστεί ακόμη και μέσω αυτής της συμβατικής επέκτασης, προσπαθούμε να λάβουμε πρόσθετους κανονισμούς και δεσμεύσεις από τον παραλήπτη στις ΗΠΑ.  

7. Δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσης και διαγραφής 
Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη δήλωση συγκατάθεσής σας σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει της συγκατάθεσης μέχρι την ανάκληση.

2)    Χρήση του Google Tag Manager

1. Πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Tag Manager της Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google") για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών και τη διαχείριση ετικετών. 

2. Πώς λειτουργεί η τοποθέτηση ετικετών
Για τη χρήση του Google Tag Manager, χρησιμοποιούμε τη λεγόμενη "ετικετοποίηση από την πλευρά του διακομιστή" (server-side tagging). Με τη βοήθεια μιας ετικέτας, η διεύθυνση IP σας συλλέγεται και αποστέλλεται στον δικό μας διακομιστή με τοποθεσία φιλοξενίας εντός της ΕΕ , όπου υλοποιείται ο Google Tag Manager και λαμβάνει τη διεύθυνση IP. Εδώ, ακόμα στον δικό μας διακομιστή, η διεύθυνση IP ανωνυμοποιείται και αποστέλλεται μόνο στη συνέχεια σε περαιτέρω υπηρεσίες που συνδέονται με τον Διαχειριστή ετικετών. Αυτό σημαίνει ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στον δικό μας διακομιστή και αποκλείεται τεχνικά η σύνδεση με τους διακομιστές της Google. 
 
3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων 
Ο σκοπός της επεξεργασίας έγκειται στη συγκεντρωτική και σαφή διαχείριση καθώς και στην αποτελεσματική ενσωμάτωση των υπηρεσιών τρίτων μέσω ετικετών. Οι ετικέτες είναι μικρά στοιχεία κώδικα σε μια διαδικτυακή παρουσία που χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για τη μέτρηση του αριθμού και της συμπεριφοράς των επισκεπτών, την καταγραφή του αντίκτυπου της διαδικτυακής διαφήμισης και των κοινωνικών καναλιών, τη χρήση της επαναληπτικής αγοράς και της στόχευσης, καθώς και τη δοκιμή και βελτιστοποίηση των διαδικτυακών παρουσιών. Όταν ένας χρήστης επισκέπτεται την ηλεκτρονική παρουσία, η τρέχουσα διαμόρφωση της ετικέτας αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη. Περιέχει δηλώσεις σχετικά με το ποιες ετικέτες πρόκειται να ενεργοποιηθούν.

4. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι το άρθρο 1 του ν. 6 (1) (1) (στ) ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για την παροχή του ιστότοπου χωρίς τεχνικά σφάλματα και, ως εκ τούτου, για τη σαφή διαχείριση, καθώς και για την αποτελεσματική ενσωμάτωση των υπηρεσιών τρίτων μερών μέσω ετικετών.
 
 
5. Διάρκεια αποθήκευσης 
Τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της χρήσης του Google Tag Manager θα διατηρηθούν για 14 ημέρες και στη συνέχεια θα διαγραφούν. Πέραν της προαναφερθείσας περιόδου αποθήκευσης, τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς ανάλυσης σε συγκεντρωτική και ανώνυμη μορφή, δηλαδή χωρίς τη δυνατότητα ταυτοποίησης των ατόμων
 
6. Πρόσθετα μέτρα
Έχουμε συνάψει με την Google τη λεγόμενη συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων για τη χρήση του Google Analytics 4, με την οποία η Google υποχρεούται να προστατεύει τα δεδομένα των χρηστών του ιστοτόπου μας και να μην τα διαβιβάζει σε τρίτους.

Για να διασφαλίσουμε ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας των δεδομένων, έχουμε συμφωνήσει με τον πάροχο τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 46 παρ. 2 εδ. γ ΓΚΠΔ. Αυτές υποχρεώνουν τον παραλήπτη των δεδομένων στις ΗΠΑ να επεξεργάζεται τα δεδομένα σύμφωνα με το επίπεδο προστασίας στην Ευρώπη. Σε περιπτώσεις όπου αυτό δεν μπορεί να διασφαλιστεί ακόμη και μέσω αυτής της συμβατικής επέκτασης, προσπαθούμε να λάβουμε πρόσθετους κανονισμούς και δεσμεύσεις από τον παραλήπτη στις ΗΠΑ.  

7. Ένσταση και διαγραφή 
Η συλλογή δεδομένων για την παροχή του ιστότοπου καθώς και η αποθήκευση είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ιστότοπου. Ως εκ τούτου, ο χρήστης δεν μπορεί να αντιταχθεί στις προαναφερθείσες διαδικασίες.

3)    Χρήση των χαρτών Google Maps

1. Πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα


Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία διαδικτυακών χαρτών Google Maps της Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ και του αντιπροσώπου της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Δουβλίνο, Ιρλανδία (εφεξής "Google"). Χρησιμοποιούμε το πρόσθετο Google Maps για την οπτική παρουσίαση γεωγραφικών δεδομένων και την ενσωμάτωσή τους στον ιστότοπό μας. Όταν χρησιμοποιείτε τους Χάρτες Google στον ιστότοπό μας, οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας, η διεύθυνση IP σας και οι διευθύνσεις που εισάγονται στη λειτουργία σχεδιασμού διαδρομής θα αποστέλλονται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ, όπου και θα αποθηκεύονται.

Προκειμένου να διασφαλιστούν οι κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία της μεταφοράς και της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός της ΕΕ, η μεταφορά δεδομένων προς την Google και η επεξεργασία δεδομένων από την Google πραγματοποιούνται βάσει κατάλληλων εγγυήσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 46 επ. GDPR, ιδίως με τη σύναψη των λεγόμενων τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 46 παράγραφος 2 στοιχείο (c) GDPR.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από την Google θα βρείτε εδώ:

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

2. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Η χρήση του πρόσθετου Google Maps εξυπηρετεί τη βελτίωση της φιλικότητας προς το χρήστη και τη διασφάλιση της ελκυστικής παρουσίασης του ιστότοπού μας.

3. Νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι, με την εκούσια συναίνεση του χρήστη προς τούτο, το άρθρο 1 του Συντάγματος. 6(1)(1)(α) GDPR.

4. Διάρκεια αποθήκευσης

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου ή όπως ορίζει ο νόμος.

5. Δικαίωμα αντίρρησης και διαγραφής

Μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Google διακόπτοντας την αποθήκευση cookies τρίτων στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Do Not Track" ενός υποστηρικτικού προγράμματος περιήγησης, απενεργοποιώντας την εκτέλεση κώδικα σεναρίων στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή εγκαθιστώντας ένα πρόγραμμα αποκλεισμού σεναρίων όπως το NoScript (https://noscript.net/ ) ή το Ghostery (https://www.ghostery.com ) στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ακόλουθο σύνδεσμο για να απενεργοποιήσετε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από την Google:

https://adssettings.google.de

Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές εναντίωσης και διαγραφής στην Google εδώ:

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

4)    Χρήση του MailChimp

1. Πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα


Για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου μας, χρησιμοποιούμε τον πάροχο υπηρεσιών MailChimp που ανήκει στην εταιρεία The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, ΗΠΑ (εφεξής "MailChimp"). Το Mailchimp είναι πάροχος υπηρεσιών μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μας επιτρέπει να επικοινωνούμε απευθείας με τους υποψήφιους πελάτες μέσω ενημερωτικών δελτίων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν εγγραφείτε για το ενημερωτικό δελτίο, τα δεδομένα που έχετε παράσχει, τα οποία εισάγετε κατά την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο, θα αποσταλούν στο MailChimp, όπου και θα αποθηκευτούν. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να αποθηκευτούν και να αναλυθούν προσωπικά δεδομένα - κυρίως η δραστηριότητα του χρήστη (ιδίως ποιες σελίδες έχουν επισκεφθεί και σε ποια στοιχεία έχουν κάνει κλικ) και πληροφορίες για τη συσκευή/το πρόγραμμα περιήγησης (ιδίως η διεύθυνση IP και το λειτουργικό σύστημα).

Προκειμένου να διασφαλιστούν οι κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία της μεταφοράς και της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός της ΕΕ, η μεταφορά δεδομένων και η επεξεργασία δεδομένων από την MailChimp πραγματοποιούνται βάσει κατάλληλων εγγυήσεων σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 46 επ. GDPR, ιδίως με τη σύναψη των λεγόμενων τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 46 παράγραφος 2 στοιχείο (c) GDPR.

Τα δεδομένα σας θα αποθηκεύονται επίσης από την MailChimp για τον σκοπό αυτό. Για την παραλαβή του ενημερωτικού δελτίου, τα δεδομένα σας δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους και το MailChimp δεν θα έχει δικαίωμα να διαβιβάσει τα δεδομένα σας. Μετά την εγγραφή, το MailChimp θα σας στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να επιβεβαιώσει την εγγραφή σας. Επιπλέον, το MailChimp παρέχει διάφορες επιλογές για την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο ανοίγουν και χρησιμοποιούνται τα ενημερωτικά δελτία που αποστέλλονται, για παράδειγμα, σε πόσους χρήστες στάλθηκε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αν απορρίφθηκαν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αν οι χρήστες διαγράφηκαν από τη λίστα μετά τη λήψη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από το MailChimp θα βρείτε εδώ:

https://MailChimp.com/legal/privacy/

2. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά την εγγραφή για το ενημερωτικό δελτίο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την αποστολή του ενημερωτικού μας δελτίου, πρόσκληση για τυχόν εκδηλώσεις και, εάν είστε ήδη πελάτης μας, για την επικοινωνία μας μέσω ταχυδρομείου με τους πελάτες μας. Οι συνδρομητές του ενημερωτικού δελτίου ενδέχεται επίσης να λαμβάνουν πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν αυτό είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της υπηρεσίας ενημερωτικού δελτίου ή μιας σχετικής εγγραφής, όπως μπορεί να συμβεί σε περίπτωση αλλαγών στην υπηρεσία ενημερωτικού δελτίου ή αλλαγών των τεχνικών συνθηκών.

3. Νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη είναι κατά βάση η συγκατάθεση του χρήστη σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 6(1)(1)(a) GDPR.

4. Διάρκεια αποθήκευσης

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου ή όπως ορίζει ο νόμος. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την MailChimp και να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας.

5. Δικαίωμα ανάκλησης και διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσης μέχρι την ανάκληση δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση των δεδομένων και τη χρήση τους από το MailChimp για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου. Μπορείτε να εκφράσετε την ανάκλησή σας ανά πάσα στιγμή αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο MailChimp ή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που παρέχεται σε κάθε ενημερωτικό δελτίο.

Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές εναντίωσης και διαγραφής στο MailChimp εδώ:

https://MailChimp.com/legal/privacy/

Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται βάσει του άρθρου 1 του ν. 6(1)(f) GDPR. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου έχει έννομο συμφέρον για την τεχνικά ορθή προβολή και τη βελτιστοποίηση του ιστοτόπου του.

XI. Χρήση δεδομένων ανάλυσης για συγκεντρωτικές αξιολογήσεις και πληροφορίες πελατών

Προκειμένου να αποκτήσουμε τις καλύτερες γνώσεις από τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο, μεταφέρουμε τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω διαφόρων εργαλείων στο σύστημα διαχείρισης πόρων πελατών (CRM) και σε συγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών μας, με τους οποίους μπορούμε να συγκεντρώσουμε δεδομένα από υπηρεσίες ανάλυσης και παρακολούθησης. Οι εν λόγω πάροχοι ενεργούν ως επεξεργαστές των δεδομένων μας και έχουμε συνάψει αντίστοιχες συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων.

Στο σύστημα CRM επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που συλλέγονται από τα εργαλεία ανάλυσης και παρακολούθησης σχετικά με τη συμπεριφορά σας στον ιστότοπο (π.χ. πότε τον επισκεφτήκατε, από ποια τοποθεσία τον επισκεφτήκατε ή πόσες φορές επισκεφτήκατε τον ιστότοπό μας). Ανάλογα με τις άδειες που μας δώσατε μέσω του cookie banner για τη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων ανάλυσης και παρακολούθησης, τα αντίστοιχα δεδομένα ανάλυσης και παρακολούθησης θα συνδυαστούν με δεδομένα από το σύστημα CRM.

Τα δεδομένα ανάλυσης από τον ιστότοπό μας καθώς και τα δεδομένα από το σύστημα CRM θα χρησιμοποιηθούν σε συγκεντρωτική μορφή, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε προσωπική αναφορά θα έχει αφαιρεθεί. Αναλύουμε τις συγκεντρωτικές πληροφορίες των δεδομένων για να βελτιώσουμε τη στρατηγική μάρκετινγκ και να προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες μας στο πελατολόγιό μας.

XII. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα, ιδίως σύμφωνα με τις νόμιμες απαιτήσεις:

1) Δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι αποθηκευμένα από εμάς.

Όταν επεξεργαζόμαστε ή χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε, με την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων, ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ακριβή και ενημερωμένα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα είναι εσφαλμένα ή ελλιπή, μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση αυτών των δεδομένων.

Ενδέχεται επίσης να έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εάν, για παράδειγμα, η εν λόγω επεξεργασία δεν πληροί πλέον νόμιμο επιχειρηματικό σκοπό σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή την ισχύουσα νομοθεσία και οι νόμιμες περίοδοι διατήρησης δεν απαιτούν την περαιτέρω αποθήκευση τους.

2) Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων

Ενδέχεται επίσης να έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, τα οποία μας έχετε παράσχει, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ή να διαβιβάσετε τα δεδομένα αυτά σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

3) Δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας συγκατάθεσής σας

Εάν έχετε συμφωνήσει με τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ, αλλά η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει της συγκατάθεσης μέχρι την ανάκληση δεν επηρεάζεται.

4) Δικαίωμα εναντίωσης 

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων η οποία βασίζεται στο άρθρο 1 του Συντάγματος. 6 παράγραφος 1 στοιχείο (e) ή (f) GDPR. Δεν θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μετά από αντίρρηση, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή η επεξεργασία αποσκοπεί στη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων (βλ. άρθρο 21[1] GDPR, το λεγόμενο "περιορισμένο δικαίωμα αντίρρησης"). Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδείξετε τους λόγους της αντίρρησης που βασίζονται στην ιδιαίτερη κατάστασή σας.

Επιπλέον, έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, χωρίς να αναφέρετε τους λόγους.


5) Άσκηση

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παραπάνω. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε να αναφέρετε το όνομα του σχετικού ιστότοπου και να επισυνάψετε μια αντίστοιχη ταυτοποίησή σας.

6) Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δεν είναι νόμιμη.
Μοιραστείτε τη σελίδα μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης