Καταναλωτικo
Country

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

LEDVANCE GmbH

Εκπροσωπείται από τους Quinghuan Sun, Shi-Ting Chu
Parkring 29-33
85748 Garching
Γερμανία
 

Τηλέφωνο: +49 89-780673-100
E-mail: contact@ledvance.com
Διαδίκτυο: www.ledvance.com , www.ledvance.de
 

Υπεύθυνος σύμφωνα με τη γερμανική Interstate Broadcasting Agreement (§55 παρ. 2):
Altagracia de Guia-Landenberger
LEDVANCE GmbH
Parkring 33
85748 Garching
Γερμανία
 

Γραφεία: Garching κοντά στο Μόναχο
Εμπορικό Μητρώο, Munich Registration Court: HRB 220074
Αριθμός φορολογικού μητρώου: DE 302385885
 

Γενικές ανακοινώσεις

Ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλιστεί η ορθότητα και η πληρότητα των δηλώσεων που διατυπώνονται στο πρόγραμμα. Δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι ενδέχεται να έχουν σημειωθεί κάποια λάθη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που αφορούν τους καταναλωτές.
Μπορείτε να βρείτε την πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επίλυση διαφορών στο Διαδίκτυο: https://ec.europa.eu/odr

Η LEDVANCE δεν είναι ούτε υποχρεωμένη ούτε πρόθυμη να συμμετάσχει σε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον συμβουλίου διαιτησίας για τον καταναλωτή.
 

Μοιραστείτε τη σελίδα μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης