Καταναλωτικo
Χωρα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που αφορούν τους καταναλωτές.
Μπορείτε να βρείτε την πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επίλυση διαφορών στο Διαδίκτυο: https://ec.europa.eu/odr
Η LEDVANCE δεν είναι ούτε υποχρεωμένη ούτε πρόθυμη να συμμετάσχει σε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον συμβουλίου διαιτησίας για τον καταναλωτή.

Μοιραστείτε τη σελίδα μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης