Η συμμαχία LEDOTRON διαλύεται - οι συνέταιροι είναι αισιόδοξοι

13.08.2015

Εφαρμογή :  Γενικός φωτισμός
Τεχνολογία :  LED
Ομάδα στόχος:  Γενικό κοινό

Η προώθηση του ανοικτού βιομηχανικού προτύπου ψηφιακής ρύθμισης φωτεινότητας LEDOTRON ξεκινάει από την απαγόρευση των λαμπτήρων πυρακτώσεως από την ΕΕ και τη σχετική αβεβαιότητα για τη συμβατότητα των κλασικών dimmer με τους λαμπτήρες LED και τους λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας. Το LEDOTRON αναπτύχθηκε ως μια ομαλοποιημένη, τυποποιημένη τεχνολογία ρύθμισης φωτισμού και ελέγχου.

Η απαίτηση για τη συνέχιση της προηγούμενης προώθησης της συμμαχίας LEDOTRON δεν ισχύει πλέον.

Στην αγορά είναι πλέον διαθέσιμη μια ευρεία σειρά άλλων ασφαλών και καινοτόμων εφαρμογών των συνεργατών της συμμαχίας, που διευκολύνουν τη ρύθμιση της φωτεινότητας των σύγχρονων λαμπτήρων. Αυτό σημαίνει ότι η απαίτηση για τη συνέχιση της προώθησης του LEDOTRON από τη συμμαχία δεν ισχύει πλέον, με άμεση εφαρμογή. Οι συνεργάτες θα συνεχίσουν να παρέχον ανταλλακτικά LEDOTRON, σύμφωνα με τα ισχύοντα νομικά και συμβατικά μέτρα ελέγχου.