Χειρισμός σπασμένων λαμπτήρων που περιέχουν υδράργυρο

Η μόνη φορά που ο καταναλωτής μπορεί να εκτεθεί σε υδράργυρο είναι αν το γυαλί του λαμπτήρα είναι ραγισμένο ή σπασμένο. Εάν αυτό συμβεί, οι επόμενοι κανόνες βοηθούν στην ελαχιστοποίηση της έκθεσης:

1. Μην πανικοβληθείτε! Θυμηθείτε ότι ένας λαμπτήρας φθορισμού περιέχει μόνο μια πολύ μικρή ποσότητα υδραργύρου.

2. Εάν ο λαμπτήρας έσπασε μέσα σε φωτιστικό, σιγουρευτείτε ότι κλείσατε την παροχή ρεύματος ωστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

3. Δεδομένου ότι ο υδράργυρος κατανέμεται στο επίπεδο εδάφους, τα παιδιά θα πρέπει να αποχωρήσουν από το δωμάτιο.

4. Ανοίξτε τα παράθυρα και εγκαταλείψτε το δωμάτιο για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αν είναι δυνατόν, επιστρέψτε τη ροή του αέρα μέσα στο δωμάτιο.

5. Για να προστατεύσετε τον εαυτό σας από κόψιμο με θραύσματα γυαλιού, θα πρέπει να χρησιμοποιείται γάντια, όπου είναι διαθέσιμα.

6. Μετά από εξαερισμό, συγκεντρώστε τα μεγάλα κομμάτια γυαλιού σε ένα σφραγισμένο δοχείο και κλείστε το καλά.

7. Θα πρέπει να φέρετε το δοχείο με τα υπολείματα της λάμπας στο επόμενο σημείο συλλογής για απόβλητα λαμπτήρων. Αν πρέπει να τα αποθηκεύσετε στο μεσοδιάστημα, παρακαλώ να το κάνετε σε εξωτερικούς χώρους, εάν είναι εφικτό.


Εάν ο λαμπτήρας σπάσει σε επίπεδη επιφάνεια (πλακάκια, παρκέ, λινοτάπητες, PVC, έλασμα):

1. Συλλέξτε τα μικρότερα κομμάτια γυαλιού, για παράδειγμα με ένα σκληρό χαρτόνι.

2. Σκουπίστε καλά την επιφάνεια τουλάχιστον δύο φορές με οικιακές πετσέτες μιας χρήσεως.


Αν η ζημιά συνέβη στο χαλί:

1. Συνιστάται να σκουπίσετε με ηλεκτρική σκούπα το χαλί για τουλάχιστον 5 λεπτά με ανοιχτά παράθυρα. Στη συνέχεια, αερίστε το δωμάτιο για 15 λεπτά και επαναλάβετε τη διαδικασία τουλάχιστον δύο φορές.

2. Αν είναι δυνατόν, καθαρίστε και αερίστε το χαλί σε εξωτερικούς χώρους (για τουλάχιστον μία ημέρα).

3. Σκουπίστε επιμελώς το ακροφύσιο της σκούπας και αφαιρέστε αμέσως την σακκούλα ή καθαρίστε καλά το δοχείο σκόνης. Αφήστε την ηλεκτρική σκούπα σε λειτουργία σε εξωτερικό χώρο για τουλάχιστον 15 λεπτά.

4. Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά (γάντια, κομμάτια από χαρτόνι, οικιακές πετσέτες, σακκούλα ηλεκτρικής σκούπας και σκόνη από ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα) μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει αμέσως να φύγουν από τον χώρο που ζείτε.

5. Το δωμάτιο θα πρέπει να αερίζεται, αφού όλα τα κατάλοιπα του λάμπτήρα έχουν αφαιρεθεί.


Ενθυμούμενοι τα ακόλουθα σημεία, θα είστε σε θέση να λάβετε μια εμπεριστατωμένη απόφαση για τον εαυτό σας:

  • Η εισπνοή ατμών υδραργύρου είναι η κύρια λεωφόρος εισόδου στον ανθρώπινο οργανισμό.
  • Σε θερμοκρασία δωματίου, ο υδράργυρος είναι ένα υγρό που εξατμίζεται αργά. Αυτή η εξάτμιση επιταχύνεται σε υψηλότερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Εάν ένας λαμπτήρας έχει σπάσει, ενώ λειτουργεί, ο περισσότερος από τον υδράργυρο είναι ήδη σε μορφή ατμού.
  • Σε ένα σπασμένο λαμπτήρα, το μεγαλύτερο μέρος του υδραργύρου προσκολλάται στα θραύσματα, και εξατμίζεται με την πάροδο του χρόνου. Η γρήγορη απόρριψη αυτών των θραυσμάτων σε έναν κάδο απορριμμάτων έξωτερικού χώρου, κρατά τον υδράργυρο εκτός του σπιτιού σας, ενώ αφήνοντάς τα σε ένα κάδο απορριμμάτων στην κουζίνα σας είναι ανασφαλές. Επίσης, ο υδράργυρος στα θραύσματα του λαμπτήρα που βρίσκονται στη σακκούλα της ηλεκτρικής σας σκούπας, θα εξατμίζεται αργά στο σημείο όπου αυτή διατηρείται και χρησιμοποιείται.
  • Εξαερισμός της προσβεβλημένης περιοχής μειώνει σημαντικά τα μετρήσιμα επίπεδα ατμών υδραργύρου.
  • Χρησιμοποιήστε ποιοτικούς συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού από την OSRAM - εδώ μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι η περιεκτικότητα σε υδράργυρο είναι πολύ μικρότερη από το θεσμοθετημένο όριο.

Μια σημείωση σχετικά με τις μεθόδους απόρριψης των CFL: Στο διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη ποικιλία των κατευθυντήριων γραμμών που δημοσιεύθηκαν, σε αντίθεση με μερικά άλλα από διακεκριμένα ινστιτούτα. Αυτή η σύγχυση ήταν που μας οδήγησε στην εκπόνηση της παραπάνω μελέτης. Τα αποτελέσματα της επιστημονικής μελέτης επιβεβαίωσαν τους ανωτέρω περιγραφέντες κανόνες, που είναι μια ελαφρώς τροποποιημένη εκδοχή των κατευθυντήριων γραμμών των Energy Star. Ωστόσο μπορείτε να διαβάσετε και οι ίδιοι, αυτές καθώς και άλλες κατευθυντήριες γραμμές: