Καριέρα στη LEDVANCE

Είμαστε εστιασμένοι, ευέλικτοι και τολμηροί. Δεν εμμένουμε στις δοκιμασμένες λύσεις, αλλά βρίσκουμε νέες και είμαστε πάντα έτοιμοι για την αλλαγή. Το δυνατό μας σημείο: να αποκαλύπτουμε και να προωθούμε κρυμμένες και ασυνήθιστες προοπτικές.

Η Ledvance δεν προσφέρει μόνο ενδιαφέρουσες θέσεις εργασίας, αλλά και μια πλειάδα από προγράμματα και εκπαιδευτικές δράσεις για επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη. Με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε πρακτικά την αναγνώριση και ενίσχυση των προσωπικών δυνατών σημείων και δεξιοτήτων των εργαζόμενών μας. Οι στόχοι απόδοσης, η πραγματική απόδοση και τα ατομικά πλάνα ανάπτυξης εξετάζονται τακτικά σε συζητήσεις αξιολόγησης με τους διευθυντές. Οι αξιολογήσεις καθοδηγούν τις αποφάσεις για προαγωγές, αντανακλώντας τους στόχους, τις δυνατότητες και τις επάρκειες κάθε εργαζόμενου.

Οι εργαζόμενοί μας ωφελούνται και από το ανοικτό πλάνο μέντορα που εφαρμόζεται στην επιχείρηση, ενισχύοντας την προσωπική τους ανάπτυξη. Στο πρόγραμμα παρέχεται το ιδανικό περιβάλλον για ανοικτό διαμοιρασμό της προσωπικής εμπειρίας και είναι διαθέσιμο για κάθε εργαζόμενο. Οι εργαζόμενοι σε κάθε ιεραρχικό επίπεδο μπορούν έτσι να εξασφαλίσουν πολύτιμη στήριξη στην καθημερινή τους εργασία.Έχετε απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας.