Στοιχεία ηλεκτρονικής έκδοσης

LEDVANCE GmbH

Εκπρόσωποι: Lawrence Lin, Tim Yun Chen
Parkring 29-33
85748 Garching
Germany


 

Τηλέφωνο: +49 89-780673-100

Φαξ: +49 89-780673-101
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: contact@ledvance.com
Ιστοσελίδα: www.ledvance.com, www.ledvance.de


Υπεύθυνος σύμφωνα με τη Γερμανική Διακρατική Συμφωνία Ραδιοτηλεόρασης(§ 55 παράγραφος 2):

Altagracia de Guia-Landenberger
LEDVANCE GmbH
Parkring 33
85748 Garching
Germany

Κεντρικά γραφεία: Garching
Εμπορικό μητρώο, Δικαστήριο καταχωρήσεων Μονάχου: HRB 220074

Αριθμός φορολογικού μητρώου: DE 302385885

Γενικές ειδοποιήσεις
Έχει ληφθεί όλη η απαραίτητη μέριμνα για τη διαφύλαξη της ορθότητας και της πληρότητας των δηλώσεων του προγράμματος. Το ενδεχόμενο εμφάνισης ορισμένων σφαλμάτων δεν μπορεί να αποκλειστεί.