Στοιχεία ηλεκτρονικής έκδοσης

LEDVANCE GmbH

Εκπρόσωποι: Jes Hansen, Oliver Neubrand και Rüdiger Tibbe

Parkring 29-33

85748 Garching

Germany


 

Τηλέφωνο: +49 89-780673-100

Φαξ: +49 89-780673-101
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: contact@ledvance.com
Ιστοσελίδα: www.ledvance.com, www.ledvance.deΠρόεδρος Εποπτικού Συμβουλίου: Bernd Minning
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου: Jes Hansen
Υπεύθυνος σύμφωνα με τη Γερμανική Διακρατική Συμφωνία Ραδιοτηλεόρασης
(§ 55 παράγραφος 2):

Matthias Haack
LEDVANCE GmbH
Parkring 33
85748 Garching
Germany

Κεντρικά γραφεία: Garching
Εμπορικό μητρώο, Δικαστήριο καταχωρήσεων Μονάχου: HRB 220074

Αριθμός φορολογικού μητρώου: DE 302385885

Γενικές ειδοποιήσεις
Έχει ληφθεί όλη η απαραίτητη μέριμνα για τη διαφύλαξη της ορθότητας και της πληρότητας των δηλώσεων του προγράμματος. Το ενδεχόμενο εμφάνισης ορισμένων σφαλμάτων δεν μπορεί να αποκλειστεί.