Πολιτική απορρήτου

Τελευταία ενημέρωση: 25. Μάιος 2018

Αυτή η δήλωση σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η LEDVANCE GmbH και οι θυγατρικές μας (από κοινού «LEDVANCE») χειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα σας στις ιστοσελίδες μας, τα μέτρα που εφαρμόζουμε για την προστασία των δεδομένων σας και τα δικαιώματα που έχετε σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας.


I. Εισαγωγή

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι σημαντική για την LEDVANCE. Ως εκ τούτου, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της ΕΕ και τους ισχύοντες νόμους για την προστασία δεδομένων και την ασφάλεια των δεδομένων.


II. Όνομα και διεύθυνση υπευθύνου επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο είναι η

LEDVANCE GmbH
Parkring 29-33
85748 Garching
Τηλ.: +49 89 780673-100
Email: contact@ledvance.com
Στοιχεία επικοινωνίας υπευθύνου προστασίας δεδομένων: privacy@ledvance.com

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, οι εταιρείες της LEDVANCE ενδέχεται να είναι υπεύθυνες οι ίδιες ή από κοινού με την LEDVACE GmbH. Κατάλογο με τις εταιρείες μας μπορείτε να βρείτε εδώ.


III. Γενικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η LEDVANCE συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή αυτού του ιστοτόπου και για τη διασφάλιση της λειτουργικότητάς του.

Εάν έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ παρέχει τη νομική βάση για την επεξεργασία.

Εάν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα για την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ υμών και της LEDVANCE, το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ παρέχει τη νομική βάση για την επεξεργασία. Αυτό ισχύει και όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση υμών πριν από τη σύναψη σύμβασης.

Εάν επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της LEDVANCE, το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ παρέχει τη νομική βάση για την επεξεργασία.

Εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος υμών ή άλλου προσώπου, το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του ΓΚΠΔ παρέχει τη νομική βάση για την επεξεργασία.

Εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η LEDVANCE ή τρίτος και εάν έναντι των συμφερόντων αυτών δεν υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα υμών, το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ παρέχει τη νομική βάση για την επεξεργασία.

Περιορίζουμε την επεξεργασία ή τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία, εκτός εάν οι νόμιμες περίοδοι διατήρησης απαιτούν περαιτέρω διατήρηση των δεδομένων


IV. Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας (Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ)

Συλλέγουμε ορισμένα δεδομένα σχετικά με τη συσκευή σας κάθε φορά που επισκέπτεστε τους ιστοτόπους μας.

Τα ακόλουθα δεδομένα συλλέγονται και καταγράφονται στα συστήματά μας:

 • πληροφορίες σχετικά με τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας
 • το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας
 • ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου
 • η διεύθυνση IP της συσκευής σας
 • η ημερομηνία και η ώρα πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας
 • οι ιστότοποι μέσω των οποίων επισκεφτήκατε στον ιστότοπό μας
 • οι ιστότοποι που επισκεφτήκατε από τον ιστότοπό μας

Καταγράφουμε τα δεδομένα για 7 ημέρες για να διασφαλίσουμε τη λειτουργικότητα του ιστοτόπου μας και την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής μας (σε περίπτωση κακής χρήσης) και να μας βοηθήσουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων στον ιστότοπό μας.

Τα αρχεία καταγραφής ανωνυμοποιούνται μετά από 7 ημέρες, οπότε τα δεδομένα δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας.


V. Φόρμες επικοινωνίας (Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ)

Στον ιστότοπό μας παρέχεται φόρμα επικοινωνίας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μας στείλετε τυχόν αιτήματα και αξιώσεις σας.

Τα ακόλουθα δεδομένα συλλέγονται και αποθηκεύονται:

 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Επώνυμο και Όνομα
 • Τίτλος
 • Γλώσσα/χώρα
 • Προαιρετικά: στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου)
 • Ημερομηνία και ώρα εγγραφής
 • Περιεχόμενο του μηνύματός σας

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας βάσει της συγκατάθεσής σας, προκειμένου να επικοινωνούμε μαζί σας και να επεξεργαζόμαστε αιτήματα και αξιώσεις σας.

Όπου είναι απαραίτητο, για να μπορούμε να απαντήσουμε στο αίτημά σας, π.χ. όταν το αίτημά σας σχετίζεται με ένα προϊόν που διανέμεται από μια συνδεόμενη εταιρεία της LEDVANCE, ενδέχεται να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας στην αντίστοιχη εταιρεία της LEDVANCE.

Διαγράφουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν. Γενικά, αυτό ισχύει όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία του αιτήματός σας. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, ενδέχεται να απαιτείται μεγαλύτερο διάστημα διατήρησης των δεδομένων σας, σε περίπτωση που σχετίζονται με ατέλειες ενός προϊόντος ή εγγυήσεις.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, με μελλοντική επίδραση. Σε αυτή τη περίπτωση, θα διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας. Έχετε υπόψη ότι σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορούμε πλέον να επεξεργαστούμε το αίτημά σας.


VI. Εγγραφή σε ενημερωτικό δελτίο (Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ)

Εάν εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, προκειμένου η LEDVANCE GmbH και οι θυγατρικές αυτής να σας στέλνουν πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και πληροφορίες για εκδηλώσεις και εκστρατείες εμπορικής προώθησης.

Συλλέγουμε τα παρακάτω δεδομένα κατά την εγγραφή

 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Επώνυμο και Όνομα
 • Τίτλος
 • Γλώσσα/χώρα
 • Ημερομηνία και ώρα εγγραφής

Χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας αποκλειστικά για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου. Τα υπόλοιπα συλλεγόμενα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την εξατομίκευση του ενημερωτικού δελτίου και την τεκμηρίωση της εγγραφής σας.

Διατηρούμε αποθηκευμένα τα δεδομένα έως ότου ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «Κατάργηση εγγραφής» που περιέχει κάθε ενημερωτικό δελτίο.


VII. myLEDVANCE.COM ΠΥΛΗ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 LIT. B GDPR)

Έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε στο www.myledvance.com, την ειδική μας πύλη για εγγεγραμμένους πελάτες, όπου μπορείτε να αγοράσετε τα προϊόντα μας online και να λάβετε επιπλέον οφέλη και υπηρεσίες μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στο www.myledvance.com μπορείτε να βρείτε στην σχετική πολιτική απορρήτου εδώ


VIII. Κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων σας

Η LEDVANCE GmbH αποτελεί μέλος του Ομίλου LEDVANCE. Μερικές φορές μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε άλλες εταιρείες της LEDVANCE, οι οποίες επεξεργάζονται τα δεδομένα οι ίδιες ή από κοινού με τη LEDVANCE GmbH. Μεταφέρουμε τα δεδομένα, π.χ. για τους παρακάτω σκοπούς:

 • για σκοπούς εμπορικής προώθησης και διαφήμισης, εάν μας έχετε παράσχει τη ρητή συγκατάθεσή σας,
 • στο πλαίσιο των κεντρικών σκοπών πληροφορικής και διοίκησης του ομίλου LEDVANCE

Πέραν αυτού, μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα σας στους παρακάτω παραλήπτες:

 • σε προσεκτικά επιλεγμένους και επιτηρούμενους παρόχους υπηρεσιών. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά εκ μέρους μας και σύμφωνα με τις οδηγίες μας, βάσει συμβατικών συμφωνιών για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων,
 • σε άλλα τρίτα μέρη (π.χ. δημόσιες αρχές) όπου οφείλουμε να το πράξουμε βάσει νόμου.

IX. Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας εκτός της ΕΕ

Μερικές φορές τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), γεγονός που μπορεί να οδηγεί σε χαμηλότερο επίπεδο προστασίας δεδομένων σε σύγκριση με αυτό που ισχύει στην Ευρώπη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η LEDVANCE συνάπτει Τυπικές Συμβατικές Ρήτρες ΕΕ με τους συνεργάτες της, προκειμένου να διασφαλίζει την παροχή επαρκούς επιπέδου προστασίας δεδομένων (παρέχεται αντίγραφο κατόπιν αιτήματος) ή ζητούμε τη ρητή συγκατάθεσή σας. Οι μεταφορές δεδομένων σε χώρες όπου η ΕΕ έχει κρίνει ότι παρέχεται επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων δεν απαιτούν περαιτέρω έγκριση ή συμφωνία

Οποιαδήποτε μεταφορά σε θυγατρικές εταιρείες της LEDVANCE με έδρα εκτός του ΕΟΧ θα γίνεται βάσει των Δεσμευτικών Εταιρικών Κανόνων. Αντίγραφο των Δεσμευτικών Εταιρικών Κανόνων είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος.


X. Τα δικαιώματά σας

Εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα προς τη LEDVANCE, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Ως υποκείμενο δεδομένων έχετε τα παρακάτω δικαιώματα βάσει του ΓΚΠΔ συγκεκριμένα;

Δικαίωμα πρόσβασης (Άρθρο 15 του ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε από εμάς ανά πάσα στιγμή επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία. Επιπλέον, κατόπιν αιτήματός σας, θα σας παρέχουμε πληροφορίες για τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, τις κατηγορίες δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα σας, την προέλευση των δεδομένων (όπου δεν παρέχονται άμεσα από εσάς) και, όπου είναι εφικτό, τους αποδέκτες των δεδομένων σας. Θα σας παράσχουμε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων κατόπιν αιτήματός σας.

Δικαίωμα διόρθωσης (Άρθρο 16 του ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα διόρθωσης ή συμπλήρωσης των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον είναι ανακριβή ή ελλιπή. Θα τα διορθώσουμε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Δικαίωμα διαγραφής (Άρθρο 17 του ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

 • τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία,
 • ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,
 • αντιτίθεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή αντιτίθεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης,
 • τα προσωπικά σας δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα,
 • τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν για λόγους συμμόρφωσης με έννομη υποχρέωση της LEDVANCE,
 • τα δεδομένα συλλέχθηκαν βάσει συγκατάθεσης από παιδί.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (Άρθρο 18 του ΓΚΠΔ)

Μπορείτε να αξιώσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

 • εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που μας επιτρέπει να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων,
 • η επεξεργασία είναι παράνομη και αντιτάσσεστε στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και ζητάτε, αντ' αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους,
 • δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων,
 • έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι μας υπερισχύουν έναντι των λόγων σας.

Σε περίπτωση περιορισμού της επεξεργασίας βάσει των προαναφερθέντων, θα σας ενημερώσουμε πριν από την άρση του περιορισμού επεξεργασίας.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (Άρθρο 20 του ΓΚΠΔ)

Όταν η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ υμών και της LEDVANCE, έχετε το δικαίωμα να λάβετε από την LEDVANCE τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάσετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Κατόπιν αιτήματός σας, θα διαβιβάσουμε απευθείας τα δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Δικαίωμα εναντίωσης (Άρθρο 21 του ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικού σας δεδομένων, η οποία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή σε έννομα συμφέροντα που επιδιώκει η LEDVANCE ή τρίτος. Ως εκ τούτου, δεν θα υποβάλλουν πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα σε επεξεργασία, εκτός εάν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Ανάκληση της συγκατάθεσης

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικού σας δεδομένων. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

Επικοινωνία

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την προστασία δεδομένων στη LEDVACE, χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας ή στείλτε email στο privacy@ledvance.com.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε αρχή προστασίας δεδομένων

Η LEDVANCE αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τα αιτήματά σας και είναι δεσμευμένη να απαντάει σε οποιαδήποτε ανησυχία σας. Ωστόσο, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε μια αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων, ανά πάσα στιγμή.


XI. Αλλαγές

Μπορούμε να τροποποιούμε την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ανά διαστήματα. Όλες οι αλλαγές θα δημοσιοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε να βρείτε την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης στην αρχή της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων.