Πολιτική απορρήτου

Δέσμευση της LEDVANCE για την προστασία του απορρήτου των δεδομένων

Η προστασία της ασφάλειας και του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων σας είναι σημαντική για την LEDVANCE. Συνεπώς, διεξάγουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την προστασία του απορρήτου των δεδομένων και την ασφάλεια των δεδομένων. Ελπίζουμε ότι η πολιτική που περιγράφεται παρακάτω θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τα δεδομένα που ενδέχεται να συλλέξει η LEDVANCE, τον τρόπο με τον οποίο η LEDVANCE χρησιμοποιεί και διαφυλάσσει αυτά τα δεδομένα, καθώς και τους φορείς με τους οποίους ενδέχεται να τα χρησιμοποιήσει από κοινού.


Προσωπικά δεδομένα

Η LEDVANCE δεν θα συλλέγει προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν μέσω των ιστότοπών μας (π.χ. όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), εκτός και αν επιλέξετε οικειοθελώς να μας παρέχετε αυτά τα στοιχεία (π.χ. μέσω εγγραφής, έρευνας), αντίστοιχα, εάν παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, ή εκτός και αν επιτρέπεται διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας.


Σκοπός χρήσης

Χρησιμοποιούμε συνήθως τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας, να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας ή να σας παρέχουμε πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες ή προσφορές. Επίσης, για την υποστήριξη της πελατειακής μας σχέσης μαζί σας:

  • ενδέχεται να αποθηκεύσουμε και να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα, καθώς και να τα χρησιμοποιήσουμε από κοινού με τις συνεργαζόμενες εταιρείες μας παγκοσμίως , για την καλύτερη κατανόηση των επιχειρηματικών αναγκών σας και του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, ή
  • εμείς (ή κάποιος τρίτος εκ μέρους μας) ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με κάποια προσφορά της LEDVANCE που υποστηρίζει τις επιχειρηματικές ανάγκες σας ή για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ερευνών ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες των πελατών μας.

Αν επιλέξετε να μην επιτρέψετε τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας για την υποστήριξη της πελατειακής μας σχέσης (ιδιαίτερα για το άμεσο μάρκετινγκ ή την έρευνα αγοράς), θα σεβαστούμε την επιλογή σας. Δεν πωλούμε και δεν εκμεταλλευόμαστε εμπορικά με άλλο τρόπο τα προσωπικά δεδομένα σας προςσα ε' τρίτους, εκτός από τις συνεργαζόμενες εταιρείες της LEDVANCE.


Περιορισμός σκοπού

Η LEDVANCE θα συλλέγει, θα χρησιμοποιεί ή θα αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς στο διαδίκτυο μόνο για τους σκοπούς που σας γνωστοποιούνται, εκτός αν η γνωστοποίηση:

  • αφορά χρήση των προσωπικών δεδομένων για οποιονδήποτε πρόσθετο σκοπό, ο οποίος σχετίζεται απευθείας με τον αρχικό σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν τα δεδομένα,
  • είναι απαραίτητη για την προετοιμασία, τη διαπραγμάτευση και την εκτέλεση μιας σύμβασης με εσάς,
  • απαιτείται από τη νομοθεσία ή από τις αρμόδιες κυβερνητικές ή δικαστικές αρχές,
  • είναι απαραίτητη για τη δημιουργία ή τη διατήρηση νομικής αξίωσης ή υπεράσπισης,
  • είναι αναγκαία για την αποτροπή απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων, όπως δόλιες επιθέσεις κατά των συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής της LEDVANCE.

Δεδομένα επικοινωνίας ή χρήσης

Μέσω της από μέρους σας χρήσης των υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας για την πρόσβαση στον ιστότοπό μας δημιουργούνται με τεχνικό τρόπο δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet) ή δεδομένα χρήσης (π.χ. πληροφορίες για την αρχή, το τέλος και την έκταση κάθε πρόσβασης, καθώς και πληροφορίες για τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών στις οποίες έχετε πρόσβαση), τα οποία θα μπορούσαν θεωρητικά να συσχετιστούν με προσωπικά δεδομένα. Στο βαθμό που υπάρχει επιτακτική ανάγκη, θα συμβεί και θα πραγματοποιηθεί συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων επικοινωνίας ή χρήσης, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο για την προστασία του απορρήτου των δεδομένων.


Αυτόματη συλλογή μη προσωπικών δεδομένων

Κατά την πρόσβαση στους ιστότοπούς μας, ενδέχεται να συλλέγουμε αυτόματα (δηλαδή, χωρίς εγγραφή) μη προσωπικά δεδομένα (π.χ. το είδος προγράμματος περιήγησης στο Internet και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται, το όνομα τομέα του ιστότοπου από τον οποίο προέρχεστε, τον αριθμό των επισκέψεων, τον μέσο χρόνο που δαπανάται στον ιστότοπο, τις σελίδες που προβλήθηκαν). Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα και να τα χρησιμοποιήσουμε από κοινού με τις συνεργαζόμενες εταιρείες μας παγκοσμίως για να παρακολουθήσουμε την ελκυστικότητα των ιστότοπών μας και να βελτιώσουμε την απόδοση ή το περιεχόμενό τους.


Παρακολούθηση ιστότοπου

Για σκοπούς διαφήμισης και βελτιστοποίησης, χρησιμοποιούμε προϊόντα της etracker GmbH ( www.etracker.com). Αυτά τα προϊόντα συλλέγουν και επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα σας και τα χρησιμοποιούν για τη δημιουργία προφίλ χρήσης, υπό ψευδώνυμο. Αυτά τα προφίλ χρήσης είναι πλήρως ανώνυμα, όπου αυτό είναι εφικτό και ενδεδειγμένο. Εμείς και η etracker χρησιμοποιούμε cookies ή/και προειδοποιητικά σήματα web (γνωστά επίσης και ως pixel παρακολούθησης) σε αυτόν τον ιστότοπο. Μεταφέρουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς, τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν επίσης προσωπικά δεδομένα, στην etracker ή η etracker συλλέγει απευθείας αυτά τα δεδομένα. Η etracker έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που παρέχετε κατά την επίσκεψη σας στους ιστότοπούς μας, για τη δημιουργία ανώνυμων προφίλ χρήσης. Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν θα χρησιμοποιηθούν για την προσωπική ταυτοποίηση των επισκεπτών σε αυτόν τον ιστότοπο χωρίς τη ρητή άδεια του επηρεαζόμενου μέρους και δεν θα συγχωνεύονται με τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τον φέροντα του ψευδωνύμου. Όλες οι διευθύνσεις IP που καταγράφονται καθίστανται αμέσως ανώνυμες με τη διαγραφή του τελευταίου αριθμητικού μπλοκ. Η άδεια για τη συλλογή και την αποθήκευση δεδομένων στο μέλλον μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.


"Cookies" - Πληροφορίες που αποθηκεύονται αυτόματα στον υπολογιστή σας

Όταν προβάλλετε κάποιον από τους ιστότοπους της LEDVANCE, ενδέχεται να αποθηκεύσουμε μερικά δεδομένα στον υπολογιστή σας με τη μορφή ενός "cookie", για αυτόματη αναγνώριση του υπολογιστή σας κατά την επόμενη επίσκεψή σας. Τα cookies μπορούν να μας βοηθήσουν με πολλούς τρόπους, για παράδειγμα, επιτρέποντάς μας να προσαρμόσουμε έναν ιστότοπο ώστε να ταιριάζει καλύτερα με τα ενδιαφέροντά σας ή να αποθηκεύσουμε τον κωδικό πρόσβασής σας για να εξοικονομήσετε χρόνο ώστε να μην χρειάζεται να τον καταχωρείτε κάθε φορά. Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε cookies, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet που χρησιμοποιείτε για να διαγράψετε όλα τα cookies από το σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να αποκλείσετε όλα τα cookies ή να λαμβάνετε μια προειδοποίηση πριν την αποθήκευση ενός cookie.


Παιδιά

Η LEDVANCE δεν θα συλλέγει εν γνώσει της προσωπικά δεδομένα από παιδιά χωρίς να επιμείνει να ζητηθεί η γονική συναίνεση, εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Θα χρησιμοποιήσουμε ή θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά δεδομένα ενός παιδιού στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, μόνο για να ζητηθεί η γονική συναίνεση σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία και τους κανονισμούς ή για την προστασία ενός παιδιού. Ο ορισμός των όρων "παιδί" ή "παιδιά" πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τα εθνικά και τοπικά πολιτιστικά έθιμα.


Ασφάλεια

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια ή αλλοίωση, καθώς και από μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση, η LEDVANCE χρησιμοποιεί τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας. Συνδέσεις σε άλλους ιστότοπους: Οι ιστότοποι της LEDVANCE περιέχουν συνδέσεις σε άλλους ιστότοπους. Η LEDVANCE δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστότοπων.


Ερωτήσεις και σχόλια

Η LEDVANCE θα απαντά σε εύλογα αιτήματα για την επανεξέταση των προσωπικών δεδομένων σας και για τη διόρθωση, την τροποποίηση ή τη διαγραφή τυχόν ανακριβειών. Αν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την Προστασία απόρρητων δεδομένων της LEDVANCE, κάντε κλικ στην επιλογή "Επικοινωνία" και πληροφορήστε μας σχετικά με το αίτημά σας. Η πολιτική μας για την Προστασία απόρρητων δεδομένων ωριμάζει και συμβαδίζει με τις εξελίξεις στο Internet. Οι αλλαγές στην πολιτική μας για την Προστασία απόρρητων δεδομένων θα κοινοποιούνται σε αυτήν τη σελίδα. Ελέγχετε τακτικά αυτήν τη σελίδα για να μείνετε ενημερωμένοι.