Λαμπτήρες ατμών υδραργύρου για ανοικτού και κλειστού τύπου φωτιστικά