Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων τεχνολογία χαλαζία

POWERSTAR HQI-R

Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων τεχνολογία χαλαζία για κλειστού τύπου φωτιστικάελάττωση
διαβάστε περισσότερα

POWERSTAR HQI-R

Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων τεχνολογία χαλαζία για κλειστού τύπου φωτιστικάελάττωση
διαβάστε περισσότερα

POWERSTAR HQI-T G12

Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων τεχνολογία χαλαζία για κλειστού τύπου φωτιστικάελάττωση
διαβάστε περισσότερα

POWERSTAR HQI-T G12

Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων τεχνολογία χαλαζία για κλειστού τύπου φωτιστικάελάττωση
διαβάστε περισσότερα

POWERSTAR HQI-TS EXCELLENCE

Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων τεχνολογία χαλαζία για κλειστού τύπου φωτιστικάελάττωση
διαβάστε περισσότερα

POWERSTAR HQI-TS EXCELLENCE

Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων τεχνολογία χαλαζία για κλειστού τύπου φωτιστικάελάττωση
διαβάστε περισσότερα

POWERSTAR HQI-TS

Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων τεχνολογία χαλαζία για κλειστού τύπου φωτιστικάελάττωση
διαβάστε περισσότερα

POWERSTAR HQI-TS

Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων τεχνολογία χαλαζία για κλειστού τύπου φωτιστικάελάττωση
διαβάστε περισσότερα

POWERSTAR HQI-TS

Μικρού τόξου,χωρίς εξωτερικό θάλαμο για κλειστού τύπου φωτιστικάελάττωση
διαβάστε περισσότερα

POWERSTAR HQI-TS

Μικρού τόξου,χωρίς εξωτερικό θάλαμο για κλειστού τύπου φωτιστικάελάττωση
διαβάστε περισσότερα

POWERSTAR HQI-TS

Μεγάλου τόξου, χωρίς εξωτερικό θάλαμο για κλειστού τύπου φωτιστικάελάττωση
διαβάστε περισσότερα

POWERSTAR HQI-TS

Μεγάλου τόξου, χωρίς εξωτερικό θάλαμο για κλειστού τύπου φωτιστικάελάττωση
διαβάστε περισσότερα

POWERSTAR HQI-E/P coated

Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων για ανοικτού και κλειστού τύπου φωτιστικάελάττωση
διαβάστε περισσότερα

POWERSTAR HQI-E/P coated

Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων για ανοικτού και κλειστού τύπου φωτιστικάελάττωση
διαβάστε περισσότερα

POWERSTAR HQI-E clear

Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων για ανοικτού και κλειστού τύπου φωτιστικάελάττωση
διαβάστε περισσότερα

POWERSTAR HQI-E clear

Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων για ανοικτού και κλειστού τύπου φωτιστικάελάττωση
διαβάστε περισσότερα

POWERSTAR HQI-E coated

Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων για ανοικτού και κλειστού τύπου φωτιστικάελάττωση
διαβάστε περισσότερα

POWERSTAR HQI-E coated

Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων για ανοικτού και κλειστού τύπου φωτιστικάελάττωση
διαβάστε περισσότερα

POWERSTAR HQI-E clear

Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων τεχνολογία χαλαζία για κλειστού τύπου φωτιστικάελάττωση
διαβάστε περισσότερα

POWERSTAR HQI-E clear

Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων τεχνολογία χαλαζία για κλειστού τύπου φωτιστικάελάττωση
διαβάστε περισσότερα

POWERARC HIT-T

Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων για κλειστού τύπου φωτιστικάελάττωση
διαβάστε περισσότερα

POWERARC HIT-T

Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων για κλειστού τύπου φωτιστικάελάττωση
διαβάστε περισσότερα

POWERSTAR HQI-T

Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων τεχνολογία χαλαζία για κλειστού τύπου φωτιστικάελάττωση
διαβάστε περισσότερα

POWERSTAR HQI-T

Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων τεχνολογία χαλαζία για κλειστού τύπου φωτιστικάελάττωση
διαβάστε περισσότερα

POWERSTAR HQI-E coated

Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων τεχνολογία χαλαζία για κλειστού τύπου φωτιστικάελάττωση
διαβάστε περισσότερα

POWERSTAR HQI-E coated

Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων τεχνολογία χαλαζία για κλειστού τύπου φωτιστικάελάττωση
διαβάστε περισσότερα

POWERSTAR HQI-T 1000…2000 W

Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων για κλειστού τύπου φωτιστικάελάττωση
διαβάστε περισσότερα

POWERSTAR HQI-T 1000…2000 W

Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων για κλειστού τύπου φωτιστικάελάττωση
διαβάστε περισσότερα