Καταναλωτικοί λαμπτήρες LED με πρόσθετη λειτουργία