Συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού με ενσωματωμένο σύστημα έναυσης

OSRAM DULUX INTELLIGENT

Συμπαγείς φθορισμού ενσωματωμένοι για ειδικές επαγγελματικές χρήσειςελάττωση
διαβάστε περισσότερα

OSRAM DULUX INTELLIGENT

Συμπαγείς φθορισμού ενσωματωμένοι για ειδικές επαγγελματικές χρήσειςελάττωση
διαβάστε περισσότερα

OSRAM DULUX CLASSIC

Συμπαγείς φθορισμού ενσωματωμένοι, κλασσικού σχήματοςελάττωση
διαβάστε περισσότερα

OSRAM DULUX CLASSIC

Συμπαγείς φθορισμού ενσωματωμένοι, κλασσικού σχήματοςελάττωση
διαβάστε περισσότερα

OSRAM DULUX STICK

Συμπαγείς φθορισμού ενσωματωμένοι, σχήματος stickελάττωση
διαβάστε περισσότερα

OSRAM DULUX STICK

Συμπαγείς φθορισμού ενσωματωμένοι, σχήματος stickελάττωση
διαβάστε περισσότερα

OSRAM DULUX CIRCOLUX

Συμπαγείς φθορισμού ενσωματωμένοι, κυκλικού σχήματοςελάττωση
διαβάστε περισσότερα

OSRAM DULUX CIRCOLUX

Συμπαγείς φθορισμού ενσωματωμένοι, κυκλικού σχήματοςελάττωση
διαβάστε περισσότερα

OSRAM DULUX TWIST

Συμπαγείς φθορισμού ενσωματωμένοι, σχήματος σπιράλελάττωση
διαβάστε περισσότερα

OSRAM DULUX TWIST

Συμπαγείς φθορισμού ενσωματωμένοι, σχήματος σπιράλελάττωση
διαβάστε περισσότερα

OSRAM DULUX EL HO HPF

CFL με ενσωματωμένο τροφοδοτικόελάττωση
διαβάστε περισσότερα

OSRAM DULUX EL HO HPF

CFL με ενσωματωμένο τροφοδοτικόελάττωση
διαβάστε περισσότερα