Συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού με ενσωματωμένο σύστημα έναυσης