Συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού με ενσωματωμένο σύστημα έναυσης

Επιλέξτε την έκδοση του προϊόντος σας

OSRAM DULUX CLASSIC

Συμπαγείς φθορισμού ενσωματωμένοι, κλασσικού σχήματοςελάττωση
διαβάστε περισσότερα

OSRAM DULUX CLASSIC

Συμπαγείς φθορισμού ενσωματωμένοι, κλασσικού σχήματοςελάττωση
διαβάστε περισσότερα

OSRAM DULUX STICK

Συμπαγείς φθορισμού ενσωματωμένοι, σχήματος stickελάττωση
διαβάστε περισσότερα

OSRAM DULUX STICK

Συμπαγείς φθορισμού ενσωματωμένοι, σχήματος stickελάττωση
διαβάστε περισσότερα

OSRAM DULUX CIRCOLUX

Συμπαγείς φθορισμού ενσωματωμένοι, κυκλικού σχήματοςελάττωση
διαβάστε περισσότερα

OSRAM DULUX CIRCOLUX

Συμπαγείς φθορισμού ενσωματωμένοι, κυκλικού σχήματοςελάττωση
διαβάστε περισσότερα

OSRAM DULUX TWIST

Συμπαγείς φθορισμού ενσωματωμένοι, σχήματος σπιράλελάττωση
διαβάστε περισσότερα

OSRAM DULUX TWIST

Συμπαγείς φθορισμού ενσωματωμένοι, σχήματος σπιράλελάττωση
διαβάστε περισσότερα