Συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού χωρίς ενσωματωμένο σύστημα έναυσης