Λογισμικό EASY Color Control

EASY Color Control

Για απλό και λειτουργικό έλεγχο φωτισμού

Το λογισμικό "EASY Color Control" για τα Microsoft Windows επιτρέπει τη ρύθμιση των παραμέτρων για έως και 16 μονάδες ελέγχου DALI EASY/OT EASY (έως και 64 μονάδες με τη χρήση του "Ζεύκτη συστημάτων EASY"), καθώς και για μονάδες ελέγχου EASY DMX SO. Συνεπώς, οι μονάδες ελέγχου EASY πρέπει να είναι συνδεδεμένες με τον υπολογιστή (=λειτουργία εργασίας με σύνδεση 1 ). Η ρύθμιση των παραμέτρων μπορεί επίσης να προετοιμαστεί χωρίς σύνδεση με τις μονάδες ελέγχου (offline-mode =λειτουργία εργασίας χωρίς σύνδεση 2 ).

1 Στη λειτουργία εργασίας με σύνδεση όλες οι ρυθμίσεις έχουν άμεση επίδραση στις μονάδες ελέγχου, π.χ., οι αλλαγές των χρωμάτων εμφανίζονται αμέσως

2 Στη λειτουργία εργασίας χωρίς σύνδεση δεν υπάρχει άμεση σύνδεση με τον εξοπλισμό, αλλά ο υπολογιστής επιτρέπει την προβολή προεπισκόπησης και παρέχει μια πρώτη εντύπωση του αποτελέσματος. Στη λειτουργία εργασίας χωρίς σύνδεση, ορισμένες λειτουργίες είναι απενεργοποιημένες ή έχουν μόνο περιορισμένη λειτουργικότητα.


Το λογισμικό EASY Color Control υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες

1. Δοκιμή συστήματος (μόνο στη λειτουργία εργασίας με σύνδεση)

2. Διευθυνσιοδότηση μονάδων ελέγχου EASY, ανατρέξτε στην καρτέλα Setup (Ρύθμιση) (μόνο για τη λειτουργία εργασίας με σύνδεση)

3. Ρύθμιση χρωμάτων και σκηνών φωτισμού, ανατρέξτε στην καρτέλα Scene (Σκηνή)

4. Δημιουργία αυτόματων ακολουθιών σκηνών, ανατρέξτε στην καρτέλα Sequence (Ακολουθία)

5. Δημιουργία διατάξεων διαφορετικών ακολουθιών ως προγράμματα, ανατρέξτε στην καρτέλα Program (Πρόγραμμα)

6. Οπτικοποίηση κατάστασης του συστήματος στον υπολογιστή (μόνο στη λειτουργία εργασίας με σύνδεση)

7. Οπτικοποίηση κατάστασης του συστήματος στον υπολογιστή (μόνο στη λειτουργία εργασίας με σύνδεση)


Απαιτήσεις συστήματος

Για ασφάλεια, το λογισμικό που επιθυμείτε βρίσκεται στην περιοχή που προστατεύεται με κωδικό.

Εάν είστε νέος χρήστης, παρακαλώ εγγραφείτε. Αυτό εξασφαλίζει οτι θα σας κρατάμε ενήμερους στο μέλλον για όλες τις ανανεώσεις λογισμικού.

Εάν είστε ήδη χρήστης, συνδεθείτε με τα στοιχεία χρήστη σας.