Υπολογιστής εξοικονόμησης ενέργειας

Υπολογιστής εξοικονόμησης ενέργειας

Υπολογιστής εξοικονόμησης ενέργειας για λαμπτήρεςLED και σωληνωτούς λαμπτήρες LED

Με αυτό το εργαλείο μπορείτε να βρείτε εύκολα τους σωστούς λαμπτήρες ή σωληνωτούς λαμπτήρες LED για το επαγγελματικό έργο σας και να υπολογίσετε την εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με την υφιστάμενη εγκατάσταση φωτισμού σας.

Κορυφαίες δυνατότητες:

  • Λεπτομερές φίλτρο προϊόντων
  • Υπολογιστής εξοικονόμησης ενέργειας με ξεχωριστά ρυθμιζόμενες μεταβλητές
  • Λήψη φύλλων δεδομένων προϊόντων