Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (EDI)

EDI (Electronic Data Interchange)

Ο όρος EDI (Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων) αναφέρεται στη δυνατότητα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ επιχειρηματικών συνεργατών μέσω τυποποιημένων διαδρομών επικοινωνίας (π.χ. γραμματοκιβώτιο GXS) και τυποποιημένες μορφές μηνυμάτων (π.χ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ = παραγγελία), που έχουν καθοριστεί από τους σχετικούς οργανισμούς (π.χ. VDA, UN).

Η απουσία χειροκίνητης παρέμβασης συνεπάγεται τη μείωση των ορίων σφάλματος, ελάττωση του χρόνου διεκπεραίωσης, πλήρη αυτοματοποίηση όλων των διαδικασιών επεξεργασίας και βελτίωση της ιχνηλασιμότητας. Οι πολύτιμοι ανθρώπινοι πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλους τομείς.


Πλεονεκτήματα της υπηρεσίας EDI

Η υπηρεσία EDI εξοικονομεί χρόνο και προσωπικό, καθιστά τις επιχειρηματικές διαδικασίες πιο διαφανείς και ανιχνεύσιμες, βοηθά στη βελτιστοποίηση των ροών εργασίας, δημιουργεί συνεργίες και μπορεί να υλοποιηθεί γρήγορα και εύκολα με τυποποιημένες τεχνολογίες.

Αυτοματοποίηση

Η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων καταργεί την ανάγκη μη αυτόματων διαδικασιών, όπως η καταγραφή των εισερχόμενων τιμολογίων. Οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες απαιτούν λιγότερο χρόνο και ανθρώπινο δυναμι

Διαφάνεια

Η ηλεκτρονική ανάδραση (π.χ. απαντήσεις παραγγελιών), η οποία γίνεται διαθέσιμη από το σύστημα σχεδιασμού επιχειρησιακών πόρων (ERP) ανάλογα με το συνεργάτη, βελτιώνει τη διαφάνεια των διάφορων τμημάτων. Η χρήση της εσωτερικής υποδομής του τμήματος τεχνολογιών πληροφορικής (ΙΤ) και οι σχετικές καταχωρήσεις διασφαλίζουν τη δυνατότητα ανίχνευσης των τεχνικών διαδικασιών.

Ενσωμάτωση

Χάρη στη χρήση του συστήματος σχεδιασμού επιχειρησιακών πόρων (ERP) ανάλογα με το συνεργάτη, οι υπάλληλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη δική τους υπάρχουσα γνώση και να βελτιστοποιήσουν τις ροές εργασίας. Δεν απαιτείται χρήση εξωτερικών συστημάτων.

Τυποποίηση

Η χρήση κοινών προτύπων διεθνούς αποδοχής καθιστά την επικοινωνία ευκολότερη κατά την υλοποίηση και την υποστήριξη της σύνδεσης EDI.

Οι ιδιότητες αυτές καθιστούν την υπηρεσία EDI έναν οικονομικά αποδοτικό τρόπο αντιστοίχισης των επιχειρηματικών διαδικασιών μεταξύ επιχειρηματικών συνεργατών.


Αειφορία στη LEDVANCE