Οδηγία ΕΕ για τον Οικολογικό Σχεδιασμό (ErP)

Τι είναι ο οικολογικός σχεδιασμός;

Ο οικολογικός σχεδιασμός αφορά τον σχεδιασμό προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον, με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλούνται σε ολόκληρη τη διάρκεια ζωής τους.


ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Οικολογικός σχεδιασμός από τη LEDVANCE

Για εμάς είναι πολύ σημαντικό να αναπτύσσουμε οικολογικά προϊόντα, συμβάλλοντας στη βιώσιμη προστασία των φυσικών πόρων. Σύμφωνα με αυτή τη φιλοσοφία δημιουργούμε ποιοτικά προϊόντα, που χαρακτηρίζονται από μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα.

Η LEDVANCE φροντίζει για τη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, με κύκλο ζωής προϊόντων βασισμένο στη βιωσιμότητα, από τη σύλληψη του προϊόντος έως την ανακύκλωση.


Τροποποιήσεις 2018

Απαγόρευση αλογόνου

Σειρά προϊόντων: Λαμπτήρες αλογόνου

Το έκτο στάδιο του Κανονισμού ErP (ΕΚ) 244/2009 τίθεται σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2018, απαγορεύοντας την τοποθέτηση συγκεκριμένων, μη αποδοτικών, μη κατευθυντήριων λαμπτήρων οικιακής χρήσης στην αγορά.


Οι παρακάτω λαμπτήρες αλογόνου επηρεάζονται από τον κανονισμό

 • HALOGEN CLASSIC
 • HALOLUX Ceram
 • HALOSTAR 24V


Ο Κανονισμός της ΕΚ εξαιρεί προϊόντα για ειδικούς σκοπούς, όπως λαμπτήρες φούρνου καθώς δεν μπορούν να αντικατασταθούν επαρκώς από εναλλακτικές τεχνολογίες. Ο κανονισμός δεν επηρεάζει επίσης τους λαμπτήρες Haloline με βάση R7s και τους λαμπτήρες Halopin με βάσεις G9.


Χαρακτηριστικά επηρεαζόμενων λαμπτήρων

 • Οι επηρεαζόμενοι λαμπτήρες αλογόνου εκπέμπουν φως σε κάθε κατεύθυνση.
 • Εφαρμογές: ειδικά για γενικό φωτισμό, φωτισμό διάθεσης και φωτισμό εισόδου.
 • Οι λυχνίες των λαμπτήρων παρασκευάζονται από γυαλί.
 • Οι περισσότεροι επηρεαζόμενοι λαμπτήρες διαθέτουν βάση E27 ή E14.
 • Οι λαμπτήρες δεν απαιτούν μετασχηματιστή.

Αποδοτικές εναλλακτικές λύσεις LEDΤροποποιήσεις 2017

POWERBALL HCI-T

Χαρτοφυλάκιο προϊόντων λαμπτήρων εκκένωσης υψηλής έντασης

Το τρίτο και έως τώρα τελευταίο στάδιο του κανονισμού ΕΚ 245/2009 τίθεται σε εφαρμογή στις 13 Απριλίου 2017, ενώ το τρίτο και έως τώρα τελευταίο στάδιο του κανονισμού ΕΚ 1194/2012 τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Σεπτεμβρίου του 2016.


Τι επιπτώσεις των κανονισμών στο χαρτοφυλάκιο HPD;

 • Πολλοί από τους λαμπτήρες HPD μας καλύπτουν ήδη από σήμερα τις μελλοντικές απαιτήσεις του τρίτου σταδίου.
 • Για ένα άλλο μέρος του χαρτοφυλακίου μας, γίνονται διεργασίες ώστε και αυτοί οι λαμπτήρες να συμμορφώνονται με τις μελλοντικές απαιτήσεις.
 • Ένα μικρότερο μέρος του χαρτοφυλακίου μας δεν μπορεί να βελτιωθεί τεχνικά έτσι ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις και θα πρέπει να αποσυρθεί σταδιακά, το αργότερο έως την εφαρμογή των αντίστοιχων κανονισμών

Μια λίστα με τους συμμορφωμένους λαμπτήρες και τους λαμπτήρες που θα αποσυρθούν παρέχεται εδώ:Τροποποιήσεις 2016

Halopar 16

Χαρτοφυλάκιο προϊόντων - Λαμπτήρες αλογόνου

Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί που διέπουν τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για προϊόντα που αφορούν την ενέργεια, θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την αγορά του φωτισμού. Ο στόχος των κανονισμών αυτών είναι η απαγόρευση μη αποδοτικών προϊόντων φωτισμού στην αγορά. Στα πλαίσια του τρίτου μέτρου εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 1194/2012, από την 1η Σεπτεμβρίου 2016,δε θα διατίθενται πλέον λαμπτήρες αλογόνου ανακλαστήρα τάσης δικτύου στην αγορά. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι επηρεαζόμενοι λαμπτήρες OSRAM και οι αντίστοιχες εναλλακτικές επιλογές με τεχνολογία LED.


Οι παρακάτω λαμπτήρες OSRAM επηρεάζονται από αυτήν την παρούσα απόφαση:

 • HALOPAR 20/30/38
 • HALOPAR 16
 • DECOPIN
 • HALOGEN CLASSIC R50/R63/R80

Το παρακάτω αρχείο περιέχει μια λίστα με όλους τους λαμπτήρες που θα αποσυρθούν και τις εναλλακτικές λύσεις τεχνολογίας LED που σας παρέχουμε:Τροποποιήσεις 2012 και 2015 της σειράς λαμπτήρων HPD

Αυτοί οι λαμπτήρες δεν παρέχονται πλέον

Με το δεύτερο βήμα της Οδηγίας ΕΕ 245/2009 (ErP), 347/2010 (ErP) και τους όρους της οδηγίας ΕΕ 2011/65 (RoHS 2) που τέθηκαν σε εφαρμογή στις 13 Απριλίου 2015, η διάθεση όλων των λαμπτήρων ατμών υδραργύρου (HQL), υδραργύρου μικτού φωτισμού (HWL) και αρκετών λαμπτήρων ατμών νατρίου (NAV plug-in), δεν επιτρέπεται πλέον στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Βρίσκουμε την καλύτερη λύση, μαζί

Λαμπτήρες HQL, HWL ή ΝAV plug-in: Παλαιού τύπου λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής πίεσης βρίσκονται παντού στον αστικό, δημόσιο φωτισμό και τον οδικό φωτισμό.


Η βέλτιστη λύση: LED-Αναβάθμιση LED για τα φωτιστικά σας

Αν χρησιμοποιείτε λαμπτήρες HQL, η αναβάθμιση του φωτιστικού σας σε LED είναι πιο εύκολη από ποτέ: Επιλέξτε τους νέους λαμπτήρες LED PARATHOM HQL, την ιδανική LED επιλογή για εφαρμογές όπου απαιτείται έντονη φωτεινή ροή – με εξοικονόμηση ενέργειας έως 70% και μέγιστη ευκολία συντήρησης.


Πραγματιστικές λύσεις: Αντικατάσταση συστήματος

Ως εναλλακτική των NAV plug-in, προτείνεται η αντικατάσταση συστήματος για την επίτευξη μιας μακροχρόνιας, αποδοτικής και οικονομικής λύσης: Με τους νέους, σύγχρονους λαμπτήρες OSRAM HCI ή NAV Super, με ρυθμιζόμενης φωτεινότητας ηλεκτρονικό σύστημα έναυσης. Η τοποθέτηση εξοπλισμού με δυνατότητα αντικατάστασης διευκολύνει τη διαδικασία μετάβασης, προσφέροντας εξοικονόμηση ενέργειας έως και 55% με την αλλαγή του συστήματος.


Σε περίπτωση χρήσης λαμπτήρων HWL, η αντικατάσταση συστήματος δεν είναι δυνατή. Σε αυτήν την περίπτωση προτείνουμε τη χρήση νέων φωτιστικών - σύγχρονων ή πρωτοποριακών φωτιστικών LED.Αειφορία στη LEDVANCE

Στοιχεία προϊόντων για την Οδηγία ΕΕ σχετικά με τον Σχεδιασμό ECO

Υπολογιστής συνολικού κόστους ιδιοκτησίας (TCO) Blanko

Συγκρίνετε διαφορετικές τεχνολογίες λαμπτήρων και υπολογίστε την πιθανή εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους και τους χρόνους απόσβεσης της επένδυσης για το έργο σας άμεσα!

Στοιχεία προϊόντων για την Οδηγία ΕΕ σχετικά με τον Σχεδιασμό ECO