Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

International environment and climate protection goals

Διεθνείς στόχοι για την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος

Στο πλαίσιο των στόχων για την προστασία του κλίματος που καθορίστηκαν στο Κιότο το 1997, η Ευρωπαϊκή Ένωση καθόρισε μια σειρά μέτρων για την οικονομική και βιώσιμη χρήση των πόρων. Μετά την απαγόρευση των διατάξεων ballast για του συμβατικούς λαμπτήρες φθορισμού στην Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2000/55/ΕΚ, τη μείωση του περιεχομένου επικίνδυνων υλικών ως μέρος της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2002/95/ΕΚ (RoHS) και τη ρύθμιση της απόρριψης των χρησιμοποιημένων ηλεκτρονικών συσκευών στην Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2002/96/ΕΚ (WEEE), η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε μια οδηγία-πλαίσιο, την Οδηγία ΕΕ 2005/32/ΕΚ, για τον καθορισμό των απαιτήσεων σχετικά με τον αποδεκτό περιβαλλοντικό σχεδιασμό (οικολογικός σχεδιασμός) των προϊόντων που χρησιμοποιούν ενέργεια (EuP). Τον Νοέμβριο του 2009, η οδηγία αυτή αντικαταστάθηκε από μια ανανεωμένη οδηγία-πλαίσιο, την Οδηγία ΕΕ 2009/125/ΕΚ, αναφορικά με τον οικολογικό σχεδιασμό των προϊόντων που συνδέονται με την ενέργεια (ErP). Η αλλαγή αυτή δεν επηρεάζει τα εφαρμοστικά μέτρα που έχουν εκδοθεί ήδη.

Αυτά τα εφαρμοστικά μέτρα για τους λαμπτήρες ευρείας χρήσης (Οικιακός φωτισμός 244/2009, μέρος 1) και τους λαμπτήρες φθορισμού και εκκένωσης υψηλής πίεσης (επαγγελματικός φωτισμός 245/2009) αντανακλούν τους κλιματικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίστηκαν στην αρχή του 2007 και εκτείνονται έως το 2020. Επίσης, το εφαρμοστικό μέτρο 1194/2012, το οποίο θα υλοποιηθεί σε 3 στάδια από το 2013 έως το 2016, καθορίζει για πρώτη φορά τις ελάχιστες απαιτήσεις για τους λαμπτήρες που παρέχουν κατευθυντικό φως και τους λαμπτήρες LED (συμπεριλαμβανομένων των μονάδων LED), για την επίτευξη των κλιματικών στόχων. Βασικός σκοπός αυτών των φιλόδοξων στόχων είναι η μείωση των εκπομπών CO2 στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 20% έως το 2020. Στον τομέα του επαγγελματικού φωτισμού, στόχος είναι η μείωση των εκπομπών CO2 που υπερβαίνουν τα 20 εκατομμύρια τόνους, ενώ στο στόχαστρο βρίσκονται επίσης άλλα 24 εκατομμύρια τόνοι από τον τομέα του καταναλωτικού φωτισμού.


Η LEDVANCE συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος

Η ολοκληρωμένη προστασία του περιβάλλοντος βρίσκεται στο επίκεντρο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της LEDVANCE εδώ και πολύ καιρό. Από την οικονομική χρήση των πόρων έως τα εκτενή προγράμματα για την αποφυγή των αποβλήτων και των επικίνδυνων υλικών και την ανάπτυξη λαμπτήρων και συστημάτων που εξοικονομούν ενέργεια – από την ανάπτυξη και την παραγωγή στις πωλήσεις, την απόρριψη και την ανακύκλωση.


Αειφορία στη LEDVANCE