Κανονισμοί εφαρμογής ErP και φωτισμού ειδικού σκοπού

Ειδικές περιπτώσεις που δεν επηρεάζονται από την απαγόρευση των λαμπτήρων πυρακτώσεως σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκδώσει μια οδηγία που αφορά τον οικολογικό σχεδιασμό των μη κατευθυντικών λαμπτήρων οικιακής χρήσης. Ωστόσο, οι λαμπτήρες για ειδικούς σκοπούς που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για εφαρμογές όπως η οδική σήμανση, ο φωτισμός ερπεταρίων και οι οικιακές συσκευές και υποδεικνύονται με σαφήνεια στις πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν δεν επηρεάζονται από τις απαιτήσεις της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό.


Παραδείγματα ειδικών σκοπών