Συμβατότητα λαμπτήρων LED χαμηλής τάσης με μετασχηματιστές

LED lighting in kitchen

Οι ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές αναπτύχθηκαν αρχικά για λαμπτήρες αλογόνου χαμηλής τάσης και όχι για λαμπτήρες με ενσωματωμένα ηλεκτρονικά πηνία. Για το λόγο αυτό, η OSRAM παρέχει μια λίστα με τους ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές που έχουν δοκιμαστεί και αποδειχθεί ότι είναι συμβατοί με τη δική μας γκάμα λαμπτήρων LED.

Μπορείτε να βρείτε επίσης αυτήν τη λίστα στις Τεχνικές πληροφορίες των αντίστοιχων προϊόντων.

Θα βρείτε τις πληροφορίες στο τεχνικό φύλλο δεδομένων για κάθε ειδικό λαμπτήρα. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε πάντα την πιο πρόσφατη έκδοση.


Σε περίπτωση που υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση μετασχηματιστών, συμβουλευθείτε τα εικονογράμματα στη συσκευασία σχετικά με τη συμβατότητα μετασχηματιστών.


UCG
Κατάλληλοι για χρήση με ηλεκτρονικούς και μαγνητικούς μετασχηματιστές.
ECG
Κατάλληλοι για χρήση με ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές.
CCG
Κατάλληλοι για χρήση με μαγνητικούς μετασχηματιστές.