Συμβατότητα λαμπτήρων με dimmer

Προς το παρόν, η λειτουργία των λαμπτήρων/φωτιστικών τεχνολογίας LED και των λαμπτήρων φθορισμού με ενσωματωμένα ηλεκτρονικά δεν υπόκειται σε κάποιο επίσημο τεχνικό πρότυπο. Συνεπώς, η LEDVANCE προσφέρει αρκετές λίστες συμβατότητας με κατάλληλα dimmer.


Λαμπτήρες LED

Η ρύθμιση της φωτεινότητας στους λαμπτήρες LED μπορεί να επιτευχθεί με μια μεγάλη σειρά leading ή trailing edge ροοστατών, που διατίθενται στην αγορά. Η LEDVANCE παρέχει μια λίστα με τους συνιστώμενους ροοστάτες για κάθε προϊόν. Μπορείτε να βρείτε τις λίστες συμβατότητας στη δεξιά πλευρά αυτής της σελίδας.


Τεχνικές προδιαγραφές

Το πρότυπο EN 61000-3-2 δεν προβλέπει τη λειτουργία των λαμπτήρων/φωτιστικών με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα (λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας ή λαμπτήρες/φωτιστικά LED) σε dimmer αποκοπής φάσης.

Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η παροχή ενός πιστοποιητικού συμμόρφωσης CE αναφορικά με την οδηγία EMI για ένα τέτοιο σύστημα (λαμπτήρας/φωτιστικό και dimmer αποκοπής φάσης) υπό αυτό το πρότυπο.

Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη διεθνείς δραστηριότητες που λαμβάνουν υπόψη τα dimmer αποκοπής φάσης σε συνδυασμό με τους λαμπτήρες/φωτιστικά με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα στο σχετικό πρότυπο EN 61000-3-2 και οι αποφάσεις για τις αντίστοιχες αλλαγές θα ληφθούν πιθανότητα εντός του έτους. Η συμπεριφορά των λαμπτήρων με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα κατά τη ρύθμιση της φωτεινότητας διαφέρει από αυτή των συμβατικών λαμπτήρων πυρακτώσεως ή αλογόνου, καθώς βασίζονται σε διαφορετική τεχνολογία. Η συμπεριφορά αυτή μπορεί να περιοριστεί σε ορισμένες περιπτώσεις.

Οι λαμπτήρες LED περιέχουν αρκετά ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Υπό μη ευνοϊκές συνθήκες, αυτά μπορεί να παράγουν ακουστικό θόρυβο. Σε περίπτωση αντήχησης, ακόμα και ο χαμηλός θόρυβος μπορεί να προκαλέσει ηχητικό αποτέλεσμα. Οι πιθανοί παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν αυτό το φαινόμενο είναι η εγκατάσταση, ο σχεδιασμός της λυχνιολαβής και του φωτιστικού (acoustic resonance effect), καθώς και το dimmer του μετασχηματιστή (harmonics or electronic resonance).


LED λαμπτήρες: Λίστες συμβατότητας για dimmer