Επαγγελματικο

ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΓΙΑ DALI ΚΑΙ 3DIM ECGS

ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΓΙΑ ΤΡΌΠΟΥΣ ΜΕΊΩΣΗΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ

Software for DALI and 3DIM ECGs

DALI WIZARD

Γραφικό περιβάλλον εργασίας χρήστη για τη ρύθμιση, την ανάλυση και τη διεξαγωγή διαγνωστικών ελέγχων των εγκαταστάσεων DALI ECG (σε συνδυασμό με υλικό DALI magic)

  • Ανάγνωση/αλλαγή όλων των ρυθμίσεων DALI ή συγκεκριμένων παραμέτρων (λειτουργία φιλτραρίσματος)
  • Ρύθμιση παραμέτρων της εγκατάστασης DALI με εργασία χωρίς/με σύνδεση
  • SpyFile
  • Καταγραφή όλης της κίνησης μιας γραμμής DALI
  • Αποθήκευση και ανάλυση της καταγεγραμμένης κίνησης με εργασία εκτός σύνδεσης
  • Επισήμανση ειδικών εντολών της OSRAM (επιπλέον του προτύπου DALI)
  • Για Windows XP, Windows Vista, Windows 7

ΕΡΓΑΛΕΊΟ 3DIM ΚΑΙ OPTOTRONIC TOOL

Οι λειτουργίες προγραμματισμού του OSRAM 3DIM Tool και του OSRAM Optotronic Tool έχουν πλέον ενσωματωθεί στο λογισμικό Tuner4TRONIC. Πραγματοποιήστε λήψη του λογισμικού Tuner4TRONIC.

Μοιραστείτε τη σελίδα μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης